Số 3/2020

 1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THẢM THỰC VẬT VÀ ĐA DẠNG THỰC VẬT TẠI KHU BẢO VỆ CẢNH QUAN THÁC GIỀNG, TỈNH BẮC KẠN
  Đỗ Hoàng Chung1*, Nguyễn Chí Hiểu1, Nguyễn Mạnh Hà2
  Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
  2Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bắc Kạn

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. NGHIÊN CỨU TRI THỨC BẢN ĐỊA SỬ DỤNG CÂY THUỐC CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI XÃ TRỌNG CON, HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG
  Nguyễn Thị Thu Hiền1*, Nguyễn Tiến Hưng2
  1Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
  2Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO LOÀI GỪNG ĐEN (DISTICHOCHLAMYS CITREA) BẢN ĐỊA
  Phạm Thị Kim Hạnh, Trịnh Thùy Dương, Vũ Phương Linh, Lã Tuấn Nghĩa
  Trung tâm Tài nguyên thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. MỨC ĐỘ BIẾN DỊ VỀ SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG THÂN CÂY GIỮA CÁC XUẤT XỨ VÀ GIA ĐÌNH MỠ TRONG CÁC KHẢO NGHIỆM HẬU THẾ
  Phí Hồng Hải 1, La Ánh Dương 1, Bùi Thế Đồi 2
  1 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2 Trường Đại học Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÂY TÙNG ĐEN (Diospyros vaccinioides Lindl.) TẠI QUẢNG NINH
  Phan Thanh Nghị1, Nguyễn Văn Hùng1, Trịnh Thị Thon1, Phạm Thu Hà2
  1 Ban quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long
  2 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÁI SINH TỰ NHIÊN RỪNG TỰ NHIÊN TRÊN ĐẤT CÁT (RÚ CÁT) TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ
  Hoàng Huy Tuấn, Nguyễn Duy Phong, Trần Thị Thúy Hằng,
  Phạm Cường, Ngô Thị Phương Anh
  Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG, CƯỜNG ĐỘ TỈA THƯA ĐẾN TUỔI KHAI THÁC NHẰM CUNG CẤP GỖ LỚN ĐỐI VỚI RỪNG TRÀM LÁ DÀI TẠI HUYỆN THẠNH HÓA, TỈNH LONG AN
  Ngô Văn Ngọc, Võ Trung Kiên, Lê Thanh Quang,
  Nguyễn Trọng Nam, Nguyễn Trung Thông
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. TĂNG TRƯỞNG ĐƯỜNG KÍNH VÀ TỶ LỆ CHẾT CỦA CÂY CÁ THỂ Ở RỪNG TỰ NHIÊN TRUNG BÌNH VÀ GIÀU TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VĂN HÓA ĐỒNG NAI
  Nguyễn Thanh Tuấn1, Trần Thanh Cường2, Trần Quang Bảo3
  1Trường Đại học Lâm nghiệp – Phân hiệu Đồng Nai
  2Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam Bộ
  3Trường Đại học lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CARBON CỦA RỪNG NGẬP MẶN TẠI HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH
  Vũ Tấn Phương1 và Phạm Ngọc Thành2
  1Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ DIỄN BIẾN MẬT ĐỘ QUẦN THỂ CỦA LOÀI CHÂU CHẤU MÍA CHÀY XANH (Hieroglyphus tonkinensis Bolivar) HẠI LUỒNG (Dendrocalamus barbatus) TẠI PHÚ THỌ
  Bùi Quang Tiếp1, Trần Thanh Trăng1, Lê Hồng Thiết2, Nguyễn Đức Vinh3,
  Nguyễn Tiến Hiếu4, Hoàng Văn Sáng5
  1Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng,
  2Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ
  3Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ,
  4Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn, 5Hạt Kiểm lâm Đoan Hùng

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN ÁNH SÁNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LÁT HOA VÀ MỨC ĐỘ BỊ HẠI DO SÂU ĐỤC NGỌN
  Nguyễn Minh Chí1, Đỗ Việt Hồng2, 3, Phạm Thu Hà3, Nguyễn Văn Thái3
  1 Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2 Ban quản lý rừng phòng hộ Si Ma Cai, Lào Cai
  3 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN GỖ XẺ VÀ VÁN LẠNG TỪ GỖ DẺ ĐỎ (Lithocarpus ducampii A. Camus)
  Bùi Duy Ngọc1, Nguyễn Thị Phượng1, Nguyễn Đức Thành1,
  Tạ Thị Thanh Hương1, Đào Hùng Mạnh2, Võ Đại Hải3, Nguyễn Bảo Ngọc1
  1 Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng
  2 Trung tâm KHLN vùng Trung tâm Bắc Bộ
  3 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về