Số 3/2021

 1. ỨNG DỤNG MỘT SỐ MÃ VẠCH ADN TRONG NHẬN DIỆN THÔNG XUÂN NHA (Pinus cernua L. K. Phan ex Aver., K. S. Nguyen & T. H. Nguyen)
  Phí Hồng Hải1, Hoàng Văn Sâm2, Hà Văn Huân2, Bùi Thị Mai Hương2
  1Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2Trường Đại học Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ NHẬN DẠNG NGUỒN GEN CÂY ƯƠI (Scaphium macropodum (Miq)) BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ
  Trần Thị Thu Hà1*, Phạm Đình Sâm2, Hà Thị Huyền Ngọc1, Nguyễn Thị Huyền1
  Lê Thị Thủy1, Nguyễn Thị Việt Hà1, Mai Thị Phương Thúy1, Nguyễn Hữu Thịnh2
  Hoàng Thị Nhung2, Hồ Trung Lương2, Lê Sơn1
  1Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2Viện Nghiên cứu Lâm sinh – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÁC DÒNG KEO LAI NĂNG SUẤT CAO BV376, BV586, BB055 BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ
  Văn Thu Huyền1, Mai Thị Phương Thúy1, Đồng Thị Ưng1, Nguyễn Anh Dũng1
  Lê Thị Hoa1, Lưu Thị Quỳnh1, Hoàng Thị Hồng Hạnh1, Đỗ Hữu Sơn1
  Nguyễn Đức Kiên1, Đỗ Tiến Phát2, Lê Sơn1
  1Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2Viện Công nghệ Sinh học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÁC DÒNG KEO LAI MỚI (Acacia mangium Acacia auriculiformis) BV350 VÀ BV523 BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO
  Tạ Thu Trang1, Khuất Thị Hải Ninh2, Đỗ Hữu Sơn1, Cấn Thị Lan1
  Kiều Thị Hà1, Nguyễn Thị Thu Dung1
  1Trung tâm Thực nghiệm và Chuyển giao Giống cây rừng,
  Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp
  2Trường Đại học Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ HẠT GIỐNG VÀ KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY SẤU TÍA (Sandoricum indicum Cav.) TỪ HẠT
  Nguyễn Kiên Cường1, Đỗ Thị Ngọc Hà1, Phùng Văn Tỉnh1,
  Võ Đại Hải2, Nguyễn Minh Thanh3
  1Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ
  2Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  3Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY ƯƠI (Scaphium macropodum (Miq)) BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP
  Đoàn Đình Tam, Nguyễn Thùy Mỹ Linh, Hà Đình Long, Trần Thị Hải
  Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY LẠC TIÊN (Passiflora foetida L.) TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN
  Trịnh Đình Khá1, Hà Duy Trường2, Nguyễn Thị Thu Hiền1,2*
  1Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội
  2Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT RỪNG TRỒNG HUỶNH (Tarrietia javanica Blume) Ở MỘT SỐ TỈNH VÙNG BẮC TRUNG BỘ
  Vũ Đức Bình, Phạm Tiến Hùng, Phạm Xuân Đỉnh, Nguyễn Thị Thảo Trang,
  Nguyễn Hải Thành, Lê Công Định, Nguyễn Thị Thanh Nga, Hà Văn Thiện
  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. HIỆN TRẠNG GÂY TRỒNG CÂY SƠN TRA (Docynia indica (Wall.) Decne) TẠI HUYỆN THAN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU
  Dương Văn Thảo1, Bùi Thụy Anh2
  1Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên
  2Hạt Kiểm lâm huyện Than Uyên, Lai Châu

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC KHÔNG GIAN CỦA CÁC LOÀI CÂY ƯU THẾ TRONG RỪNG TỰ NHIÊN TRUNG BÌNH KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÌNH CHÂU – PHƯỚC BỬU
  Nguyễn Văn Quý1, Nguyễn Thanh Tuấn1, Nguyễn Văn Hợp1, Nguyễn Văn Thành2
  1Trường Đại học Lâm nghiệp – Phân hiệu Đồng Nai
  2Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. NGHIÊN CỨU BỔ SUNG KỸ THUẬT CHUYỂN HÓA RỪNG TRỒNG KEO LAI VÀ KEO TAI TƯỢNG SẢN XUẤT GỖ NHỎ THÀNH RỪNG GỖ LỚN
  Trần Lâm Đồng1, Đặng Văn Thuyết1, Chu Ngọc Quân2, Trần Hồng Vân1,
  Hoàng Thị Nhung1, Hoàng Văn Thành1, Trần Anh Hải1,
  Dương Quang Trung1, Phạm Văn Vinh1
  1Viện Nghiên cứu Lâm sinh, 2Vườn Quốc gia Ba Vì

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. TƯƠNG QUAN GIỮA NHÂN TỐ ĐIỀU TRA LÂM PHẦN VỚI CHỈ TIÊU LÝ, HÓA TÍNH ĐẤT VÀ THỜI GIAN BỎ HÓA CỦA RỪNG PHỤC HỒI SAU CANH TÁC NƯƠNG RẪY TẠI HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA
  Nguyễn Hoàng Hương1, Trần Việt Hà1, Cao Thị Thu Hiền1,
  Lê Tuấn Anh1, Vũ Thị Huyền2
  1Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp
  2Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. THÀNH PHẦN VÀ MỨC ĐỘ XÂM HẠI CỦA MỘT SỐ THỰC VẬT NGOẠI LAI TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG
  Nguyễn Thành Mến1, Lương Văn Dũng2, Hoàng Thanh Trường1, Lưu Thế Trung1,
  Phạm Trọng Nhân1, Đồng Thị Hiền1
  1Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
  2Trường Đại học Đà Lạt

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. BƯỚC ĐẦU XÁC ĐỊNH LOÀI MỌT (Coccotrypes sp.) ĐỤC QUẢ ĐƯỚC (Rhizophora apiculata BL.) Ở RỪNG NGẬP MẶN TẠI VÙNG TÂY NAM BỘ
  Trần Xuân Hưng, Lê Văn Bình
  Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 15. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC LOÀI XÉN TÓC NÂU Monochamus alternatus Hope (Coleoptera: Cerambycidae) HẠI THÔNG MÃ VĨ TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM
  Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Bình
  Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 16. ẢNH HƯỞNG CỦA KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO ĐẾN ĐỘ CO RÚT NGANG GỖ XOAN TA (Melia azedarach L.)
  Dương Văn Đoàn1*, Nguyễn Tử Kim2
  1Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên
  2Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 17. DEVELOPMENT OF AUTOMATIC COLOR RECOGNITION SYSTEM FOR PANEL SURFACE IN LASER SEALING PROCESS
  Trong Tuan Nguyen1, 2 , Jun Hua1, Cong Chi Tran3, Van Tuu Nguyen3,
  Quoc Huy To2, Tat Thang Nguyen3, Bei Long Zhang1,
  1 College of Mechanical Engineering Northeast Forestry University, Harbin 150040, China
  2 Vietnam Academy of Forest Sciences, Hanoi 11956, Vietnam
  3 Vietnam National University of Forestry, Hanoi 156200, Vietnam

  Xem tóm tắt | Tải về

[logo-slider]