Giới thiệu Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (en)

[Read more...]

Danh sách các nhiệm vụ KHCN & MT thực hiện năm 2017

STT Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ Chủ trì đề tài Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện Chi phí hoạt động thường xuyên       A ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC (20)       * Đề tài độc lập cấp nhà nước       1 Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Xoan nhừ (Choerospondias axillaris) cung cấp gỗ lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc. ThS. Lại Thanh Hải Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2012-2017 2 Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Bương lông Điện Biên … [Read more...]

Danh sách các nhiệm vụ KHCN & MT thực hiện năm 2016

STT Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ Chủ trì đề tài Đơn vị Thời gian thực hiện   Chi phí hoạt động thường xuyên       A ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC (16)       * Đề tài độc lập cấp nhà nước       1 Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Xoan nhừ (Choerospondias axillaris) cung cấp gỗ lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc. ThS. Lại Thanh Hải Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2012-2017 2 Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Bương lông Điện Biên (Dendrocalamus … [Read more...]

Danh sách các nhiệm vụ KHCN & MT thực hiện năm 2015

STT Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ Đơn vị thực hiện Chủ trì đề tài Thời gian thực hiện   Chi phí hoạt động thường xuyên       A ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC       * Đề tài độc lập cấp nhà nước       1 Nghiên cứu tuyển chọn tập đoàn cây trồng phù hợp và biện pháp kỹ thuật gây trồng góp phần phục hoàn môi trường sau khai thác Bauxite ở Tây Nguyên. Viện Khoa học lâm nghiệp Nam … [Read more...]

Danh mục giống cây lâm nghiệp được công nhận

Viện Nghiên cứu Khoa học lâm nghiệp Việt Nam, tiền thân là Viện Khoa học Lâm nghiệp được thành lập năm 1961. Đến nay, Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam đã trở thành đơn vị một đơn vị sự nghiệp khoa học hạng đặc biệt, với chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo và tư vấn trong lĩnh vực lâm nghiệp phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong 60 năm qua, với hơn 1000 công trình nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, … [Read more...]

Báo cáo tổng kết năm 2012

Đặc điểm tình hình: Năm 2012, tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, các nguồn vốn của Nhà nước đều có dấu hiệu giảm sút đáng kể tuy nhiên nhờ có sự chỉ đạo, định hướng hoạt động của lãnh đạo Viện, đặc biệt là sự chủ động, sáng tạo của các đơn vị, Viện đã từng bước khẳng định vị thế và vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển của ngành và của đất nước. Năm 2012 cũng là năm mà Viện tiếp tục củng cố và phát triển phù hợp với những định hướng khoa học công nghệ theo chủ trương của … [Read more...]

Báo cáo tổng kết năm 2011

Năm 2011 là năm đầu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015. Là năm mà Viện được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 25/11/2011 về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học hạng đặc biệt trực thuộc Bộ NN&PTNT, có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học và tư vấn trong lĩnh vực lâm nghiệp. Là năm tiếp tục chuẩn bị … [Read more...]

Kết quả đào tạo sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ năm 2011

TT Họ và tên người hướng dẫn Sinh viên tốt nghiệp năm 2011 Thạc sỹ tốt nghiệp năm 2011 Nghiên cứu sinh đang thực hiện NCS tốt nghiệp năm 2011 1 PGS. TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa 1 2 2 PGS. TS. Phạm Quang Thu 3 4 5 3 PGS.TS. Võ Đại Hải 5 7 5 1 4 PGS.TS. Trần Văn Con 8 4 5 PGS. TS. Nguyễn Huy Sơn 3 2 6 TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc 2 7 TS. … [Read more...]

Danh sách các ấn phẩm công bố năm 2011

I. Sách 1 Phạm Văn Điển, Võ Đại Hải, Vương Văn Quỳnh, 2011. Thuỷ văn rừng. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 388 trang. 2 Võ Đại Hải, Vương Văn Quỳnh, 2011. Cây trồng lâm nghiệp ở miền núi. Nhà xuất bản Văn hoá Dân tộc, 178 trang. 3 Phí Hồng Hải, 2011. Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây rừng (giai đoạn 2006-2010). Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 123 trang. 4 Don Koo Lee, Hoàng Liên Sơn, Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phạm Đức Chiến, Đỗ Thị Hà, Nguyễn Xuân Cách, 2011. Nghiên cứu lượng … [Read more...]

Danh sách các nhiệm vụ hợp tác quốc tế thực hiện năm 2011

TT Tên nhiệm vụ Đơn vị thực hiện Tổ chức tài trợ /hợp tác Thời gian thực hiện 1 Các phương pháp chọn tạo và phát triển giống tiên tiến cho các loài Keo nhiệt đới FST/2008/007 TT. Giống, Trường đại học Tasmania ACIAR 2009-2014 2 Sử dụng đa dạng di truyền và các tiến bộ công nghệ sinh học trong nghiên cứu cải thiện giống cây rừng TT. Giống, Viện NN Thụy Điển SIDA-SAREC 2008-2011 3 Tăng cường thể chế nông thôn hỗ trợ an tòan sinh kế cho các chủ rừng nhỏ tham gia chương … [Read more...]

[logo-slider]