Giới thiệu một số giống cây trồng lâm nghiệp được công nhận

Trong 60 năm qua, với hơn 1000 công trình nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, Viện đã chọn tạo hàng trăm giống mới và hàng chục tiến bộ kỹ thuật có khả năng ứng dụng cao. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, việc hệ thống hóa lại những ấn phẩm giới thiệu về giống mới và tiến bộ khoa học công nghệ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận trong 20 năm qua nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác trồng rừng, tái cơ cấu ngành lâm nghiệp và thực … [Read more...]

Danh lục các giống được bảo hộ giống cây trồng

TT Tên xuất xứ Tên đơn vị tạo giống Quyết định công nhận giống Đặc điểm ưu việt 1 Loài: Sâm lai châu Ký hiệu giống: srit1 Viện Nghiên cứu Lâm sinh 375/QĐ-TT-VPBH ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Cục trồng trọt     Loài: Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman). Ký hiệu giống: VAFS-XĐ.HT Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Số 225/QĐ-TT-VPBH ngày 5/10/2020 về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới của Cục trồng trọt Bằng số 50.VN.2020 cấp ngày … [Read more...]

[logo-slider]