Báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023

BCxđ chỉ tiêu TS _2023 … [Read more...]

Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ Tiến sĩ

2023_VAFS Quy che dao tao TS … [Read more...]

Danh sách giảng viên cơ hữu

Danh sách giảng viên cơ hữu … [Read more...]

Báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022

BC xđct tuyển sinh 2022 … [Read more...]

Danh sách giảng viên cơ hữu

Danh sách giáo viên cơ hữu … [Read more...]

Thăm và làm việc đầu xuân 2022 tại Trạm Nghiên cứu thực nghiệm mây tre Bảo Yên tỉnh Lào Cai thuộc Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ

Ngày 08/02/2022, nhân dịp đầu xuân năm Nhâm Dần 2022, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức đoàn công tác cùng với Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai tới thăm và làm việc với Trạm Nghiên cứu thực nghiệm mây tre Bảo Yên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ tại tỉnh Lào Cai. Thành phẩn đoàn công tác gồm có GS.TS. Võ Đại Hải – Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, TS. Đoàn Văn Thu – Phó giám đốc Viện, PGS.TS. Phí Hồng Hải – Phó giám đốc Viện, lãnh đạo các Ban chức năng trực thuộc … [Read more...]

Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 69/KHLN-KH ngày 10/3/2022

Ngày 10/3/2022 Giám đốc Viện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ban hành Quyết định số: 69/KHLN-KH vê Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ 10/3/2022 và thay thế cho Quyết định số 469/KHLN-KH ngày 25/9/2017. Chi tiết xem file đính kèm: QĐ số 69 QL KHCN     … [Read more...]

Thông báo tổ chức Lớp học chuyển đổi kiến thức cho dự bị, dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2022

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2022, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo về việc tổ chức lớp học chuyển đổi kiến thức cho thí sinh dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2022 như sau: Các chuyên ngành đào tạo: Gồm 5 chuyên ngành - Lâm sinh (mã số: 9 62 02 05) -  Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp (mã số: 9 62 02 07) - Điều tra Quy hoạch rừng (mã số: 9 62 02 08) - Quản lý tài nguyên rừng (mã số: 9 62 02 11) - Kỹ thuật chế biến lâm sản (mã số: 9 54 90 01) Đối tượng học: Thí … [Read more...]

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2022

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Quy chế Tuyển sinh và Đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 273 /QĐ-KHLN-ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Căn cứ Thông báo số 803/KHLN-ĐT ngày 23 /12/2021 của Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về việc thông báo kế hoạch xét tuyển … [Read more...]

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

2021_VAFS Quy che dao tao TS_final … [Read more...]

[logo-slider]