Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 69/KHLN-KH ngày 10/3/2022

Ngày 10/3/2022 Giám đốc Viện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ban hành Quyết định số: 69/KHLN-KH vê Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực từ 10/3/2022 và thay thế cho Quyết định số 469/KHLN-KH ngày 25/9/2017.

Chi tiết xem file đính kèm: QĐ số 69 QL KHCN

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]