Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu chọn giống Bạch đàn để trồng rừng gỗ lớn cho vùng cao Tây Bắc”.

Thực hiện Quyết định số: 593/QĐ /KHLN-KH ngày 26/12/2023 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu chọn giống Bạch đàn để trồng rừng gỗ lớn cho vùng cao Tây Bắc”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Hữu Sơn. Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp. Mục tiêu: - Chọn được một số giống bạch đàn có năng suất tối thiểu 20 m3/ha/năm và … [Read more...]

Hội đồng thẩm định Báo cáo đề nghị công nhận giống

Thực hiện Quyết định số: 454/QĐ-KHLN-KH ngày 19 tháng 10 năm 2023của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đề nghị công nhận giống Bạch đàn lai thuộc đề tài: “Nghiên cứu chọn giống Bạch đàn lai để trồng rừng gỗ lớn cho vùng cao Tây Bắc”; Chủ nhiệm: TS. Đỗ Hữu Sơn; Đơn vị: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp Tên giống được đề nghị đánh giá: a. Tại Thuận Châu, Sơn La - … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết nhiệm vụ Bảo tồn nguồn gen cây rừng (Năm 2023).

Thực hiện Quyết định số: 495/QĐ-KHLN-KH ngày 17 tháng 11 năm 2023 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết nhiệm vụ Bảo tồn nguồn gen cây rừng (Năm 2023). Chủ nhiệm: TS. La Ánh Dương; Đơn vị: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Mục tiêu: Bảo tồn an toàn, lâu dài nguồn gen cây rừng phục vụ mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học và phát … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết nhiệm vụ KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu chọn tạo giống Keo lai và Keo lá tràm phục vụ trồng rừng gỗ lớn ở một số vùng sinh thái chính”.

Thực hiện Quyết định số: 446/QĐ-KHLN-KH ngày 05 tháng 12 năm 2022 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết nhiệm vụ KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu chọn tạo giống Keo lai và Keo lá tràm phục vụ trồng rừng gỗ lớn ở một số vùng sinh thái chính”. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đức Kiên. Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp. Mục tiêu chung - Chọn tạo và phát triển … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp bộ: Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng Lát hoa (Chukrasia tabularis A. Juss) có năng suất cao, chống chịu sâu đục ngọn phục vụ trồng rừng gỗ lớn tại vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

Thực hiện Quyết định số: 441  /QĐ-KHLN-KH ngày 01 tháng 12 năm 2022 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp bộ: Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng Lát hoa (Chukrasia tabularis A. Juss) có năng suất cao, chống chịu sâu đục ngọn phục vụ trồng rừng gỗ lớn tại vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Minh Chí. Đơn vị thực hiện: Trung … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ Bảo tồn nguồn gen cây rừng năm 2022

Thực hiện Quyết định số: 418/QĐ/KHLN-KH ngày 18/11/2022 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ Bảo tồn nguồn gen cây rừng năm 2022. Chủ nhiệm: TS. La Ánh Dương. Mục tiêu chung: Bảo tồn an toàn, lâu dài nguồn gen cây rừng phục vụ mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển lâm nghiệp bền vững ở Việt Nam. Mục tiêu nghiên cứu năm 2022 Xác định được khu … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu chọn giống Keo tai tượng có năng suất cao chống chịu bệnh mục ruột phục vụ trồng rừng gỗ lớn cho vùng Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ”.

Thực hiện Quyết định số: 614 /QĐ /KHLN-KH ngày 18/12/2020 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tại KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu chọn giống Keo tai tượng có năng suất cao chống chịu bệnh mục ruột phục vụ trồng rừng gỗ lớn cho vùng Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ”. Chủ trì: TS. La Ánh Dương. Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Mục tiêu tổng … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Quốc gia: “Nghiên cứu chọn tạo giống Keo tam bội sinh trưởng nhanh phục vụ trồng rừng gỗ lớn”.

Thực hiện Quyết định số: 767 /QĐ/KHLN-KH ngày 31/12/2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.  Ngày 17/02/2020, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Quốc gia thuộc “Chương trình trọng điểm ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực NN & PTNT đến năm 2020”. Tên đề tài: Nghiên cứu chọn tạo giống Keo tam bội sinh trưởng … [Read more...]

Hội thảo “Xác định ưu tiên nghiên cứu các lĩnh vực Giống & công nghệ sinh học lâm nghiệp và Lâm sinh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày 18/12/2019, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức các Hội thảo “Xác định ưu tiên nghiên cứu lĩnh vực Giống & công nghệ sinh học lâm nghiệp và Lâm sinh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế để từ đó xây dựng các định hướng nghiên cứu cho giai tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực Giống & công nghệ sinh học lâm nghiệp và Lâm sinh. Tham dự và điều hành Hội thảo có các chuyên gia đến … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia năm 2019

Thực hiện Quyết định số 706/QĐ/KHLN-KH ngày 13/12/2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia năm 2019. Ngày 16/12/2019, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia năm 2019: Tên nhiệm vụ: Bảo tồn nguồn gen cây rừng (Giai đoạn III). Chủ nhiệm: TS. Phí Hồng Hải Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Một số kết … [Read more...]

[logo-slider]