Quy trình trồng rừng thâm canh Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman) cung cấp gỗ lớn

Tên giải pháp hữu ích: Quy trình trồng rừng thâm canh Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman) cung cấp gỗ lớn Tác giả: Hoàng Văn Thắng Tác giả khác:  Cao Văn Lạng, Hoàng Văn Thành, Vũ Văn Định, Phạm Đình Sâm Số QĐ cấp Bằng bảo hộ: 14723w/QĐ-SHTT ngày 23/9/2021 Số Bằng: 2721 … [Read more...]

Quy trình sản xuất cây giống Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman) bằng hạt

Tên giải pháp hữu ích: Quy trình sản xuất cây giống Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman) bằng hạt Tác giả: Hoàng Văn Thắng Tác giả khác:  Nguyễn Trọng Điển, Cao Văn Lạng, Hoàng Văn Thành Số QĐ cấp Bằng bảo hộ: 11065w/QĐ-SHTT ngày 2/7/2021 Số Bằng: 2679 … [Read more...]

Máy ép ván

Tên Kiểu dáng công nghiệp: Máy ép ván Tác giả: Nguyễn Quang Trung Số QĐ cấp Bằng bảo hộ: Số Bằng: 3-0018311-000 … [Read more...]

Máy băm dăm nhỏ lưu động

Tên sáng chế: Máy băm dăm nhỏ lưu động Tác giả: Nguyễn Mạnh Hoạt Số QĐ cấp Bằng bảo hộ: 3275/QĐ-ĐK ngày 11/04/2006 … [Read more...]

[logo-slider]