Máy băm dăm nhỏ lưu động

Tên sáng chế: Máy băm dăm nhỏ lưu động

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hoạt

Số QĐ cấp Bằng bảo hộ: 3275/QĐ-ĐK ngày 11/04/2006

Tin mới nhất

[logo-slider]