Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Quốc gia: Nghiên cứu phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ nội địa phục vụ tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp Việt Nam. Mã số: ĐTĐL.XH-04/18

Thực hiện Quyết định số: 235/QĐ/KHLN-KH ngày 22/6/2022 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Quốc gia: Nghiên cứu phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ nội địa phục vụ tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp Việt Nam. Mã số: ĐTĐL.XH-04/18 Chủ nhiệm: TS. Hoàng Liên Sơn. Đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt … [Read more...]

Hội thảo Mở rộng hệ thống truy xuất nguồn gốc thông minh (iTwood) cho gỗ rừng trồng hộ gia đình để hỗ trợ triển khai hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS)

Vào ngày 13/1/2020, hội thảo khởi động dự án: “Mở rộng hệ  thống truy xuất nguồn gốc thông minh (iTwood) cho gỗ rừng trồng hộ gia đình để  hỗ trợ triển khai hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS)” đã được tổ chức tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng cục Lâm nghiệp và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Dự án do Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) tài trợ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan chủ quản dự án, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam được giao nhiệm vụ là chủ dự án và Trung … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở dự án: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất và quản lý gỗ hợp pháp đối với gỗ rừng trồng”.

Thực hiện Quyết định số: 766 /QĐ/KHLN-KH ngày 31/12/2019 của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.  Ngày 22/02/2020, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở dự án: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất và quản lý gỗ hợp pháp đối với gỗ rừng trồng”. Dự án thuộc: Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020. - Chủ nhiệm: TS. Hoàng Liên Sơn - Đơn vị … [Read more...]

Báo cáo kết quả đề tài: Nghiên cứu hiệu quả rừng trồng một số loài cây làm cơ sở đề xuất định hướng phát triển cây trồng chủ yếu phục vụ sản xuất hàng hóa lâm sản ở Việt Nam

  I. Đặt vấn đề Rừng trồng sản xuất hàng hóa lâm sản, đặc biệt là sản xuất gỗ lớn có vị trí chiến lược rất quan trọng trong phát triển lâm nghiệp bền vững ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đây là đối tượng liên quan nhiều đến phát triển kinh tế, xã hội nông thôn và xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của cư dân miền núi,đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số . Trong thời gian qua ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu và tiến bộ trong nghiên cứu và thực tiễn trên lĩnh vực … [Read more...]

Thực trạng rừng trồng sản xuất ở Việt Nam

ThS. Trần Thanh Cao ThS. Hoàng Liên Sơn I.          ĐẶT VẤN ĐỀ Diện tích rừng trồng đã tăng lên nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu và cung cấp khoảng 50% tổng sản lượng gỗ trên toàn thế giới.Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực thế giới (FAO) ước tính rằng tổng diện tích rừng trồng đến năm 2005 khoảng 140 triệu ha (FAO 2006), bình quân mỗi năm tăng khoảng 3 triệu ha. Ở Việt Nam, diện tích rừng trồng cũng tăng lên rất nhanh từ 1 triệu ha năm 1990 lên 2,7 triệu ha năm 2005, nằm trong tốp 10 các … [Read more...]

Nghiên cứu chính sách và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông – lâm sản trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc t

Trần Thị Thu Thủy TÓM TẮT Nghiên cứu chính sách và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông, lâm sản ở nước ta được tiến hành từ năm 2008-2009. Kết quả nghiên cứu cho thấy: năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ngành hàng Chè, đồ Gỗ gia dụng, đồ gỗ thủ công mỹ nghệ nước ta còn rất yếu; năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành hàng rau, quả rất yếu kém; năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa … [Read more...]

Thực trạng phát triển cây Dó trầm, Trầm hương và tinh dầu Trầm hương ở nước ta hiện nay

Nguyễn Huy Sơn, Lê Văn Thành Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT Hiện nay ở nước ta có 4 loài dó có khả năng sinh trầm trong thân cây, gồm Dó bầu (Aquilaria crassna), Dó gạch (Aquilaria bailloni), Dó bà nà (Aquilaria banaensis) và Dó quả nhăn (Aquilaria rugosa), nhưng hầu hết diện tích rừng đã trồng đều là loài Dó bầu (Aquilaria crassna), một số rất ít diện tích trồng loài Dó quả nhăn (Aquilaria rugosa). Diện tích trồng dó trầm trên phạm vi cả nước tính đến tháng 9/2009 có … [Read more...]

Đánh giá thực trạng và dự báo xu hướng phát triển thị trường lâm sản Việt Nam

Trần Việt Trung Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu, đánh giá thị trường gỗ và sản phẩm gỗ giai đoạn 2001 – 2005 đã đạt được một số thành quả và có ý nghĩa thiết thực góp phần cung cấp tư liệu cũng như là cơ sở dữ liệu cho công tác dự báo thị trường lâm sản trong giai đoạn tới. Kết quả 2 năm nghiên cứu và đánh giá thị trường gỗ và sản phẩm gỗ trên địa bàn 12 tỉnh, thành (trong đó 8 tỉnh thuộc duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng Nam Bộ và 4 tỉnh phía … [Read more...]

Rừng trồng sản xuất trong chuỗi giá trị ngành hàng gỗ Việt Nam

Trần Thanh Cao, Hoàng Liên Sơn Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT Xuất khẩu sản phẩm gỗ Việt Nam phát triển mạnh trong những năm gần đây thể hiện qua kim ngạch xuất khẩu của năm 2010 với mức tăng trưởng 30% đạt xấp xỉ 3,3 tỷ USD. Tuy nhiên, sản xuất chế biến gỗ của nước ta phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu (chiếm tỷ trọng khoảng 80%). Nguyên nhân là nguồn cung gỗ nguyên liệu từ rừng trồng và khai thác rừng tự nhiên không đáp ứng được nhu cầu. Đây là bài toán khó trước mắt … [Read more...]

Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh lâm nghiệp phù hợp với xu hướng quản lý rừng bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế

Lê Quang Trung Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh lâm nghiệp phù hợp với xu hướng quản lý rừng bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế có ba mục tiêu chính: Phân tích làm rõ thực trạng hoạt động của các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh trong lâm nghiệp; Đề xuất phát triển các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh lâm nghiệp; Các giải pháp và chính sách nhằm khuyến khích các loại hình tổ chức sản … [Read more...]

[logo-slider]