Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 69/KHLN-KH ngày 10/3/2022

Ngày 10/3/2022 Giám đốc Viện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ban hành Quyết định số: 69/KHLN-KH vê Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ 10/3/2022 và thay thế cho Quyết định số 469/KHLN-KH ngày 25/9/2017. Chi tiết xem file đính kèm: QĐ số 69 QL KHCN     … [Read more...]

Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 469/KHLN-KH ngày 25/9/2017

Ngày 25/9/2017 Giám đốc Viện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ban hành Quyết định số: 469/KHLN-KH vêQuy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ 01/10/2017. Quy che quan ly KHCN cua Vien KHLNVN(1)   … [Read more...]

Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 224/KHLN-KH ngày 18/5/2016

Ngày 22/12/2015 Giám đốc Viện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ban hành Quyết định số: 514/QĐ/KHLN Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ 01/01/2016 và thay thế Quyết định số 165/QĐ/KHLN-KH ngày 09 tháng 4 năm 2013. Chi tiết:   QD so 224 ngay 18.5.2016 … [Read more...]

Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp Bộ theo Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp Bộ (Theo Thông tư số  18/2015/TT-BNNPTNT ngày  24  tháng  4  năm 2015 của  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Chi tiết xem file đính kèm: Mau B3a Thuyet minh detai NCKHCN Cap Bo TT18 … [Read more...]

Thông báo phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Viện

Ban Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã họp ngày 03 tháng 03 năm 2015 và thống nhất phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Viện như sau: I. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc 1. Giám đốc phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Viện; trực tiếp phụ trách và chỉ đạo một số lĩnh vực công tác. 2. Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc phụ trách và chỉ đạo một số lĩnh vực công … [Read more...]

Hướng dẫn xây dựng Đề án chuyển đổi tổ chức KH&CN theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Công văn số 1782/BNN-KHCN, ngày 19/7/2006 về việc yêu cầu các Tổ chức KH&CN trực thuộc Bộ xây dựng Đề án chuyển đổi tổ chức KH&CN theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Công văn số 899/BNN-KHCN, ngày 02/02/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn bổ sung xây dựng Đề án chuyển đổi tổ chức KH&CN theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và các tổ chức KH&CN trực thuộc Viện đã xây … [Read more...]

Quyết định Ban hành quy định phân cấp quản lý các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ngày 02/7/2014 Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ký Quyết định số 320/QĐ-KHLN về việc "Ban hành Quy định phân cấp quản lý các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam" Chi tiết xem file đính kèm: QÐ 320 ngày 02.7.2014 … [Read more...]

Quy chế Quản lý hoạt động khoa học công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Quyết định số : 165/QĐ/KHLN-KH ngày 09/4/2013 của Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về việc: Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khoa học công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Chi tiết theo file đính kèm: 13-04-08 Quy che Quan ly KHCN VKHLN … [Read more...]

Thông báo “Sao lưu email để chuyển sang hệ thống máy chủ Email mới”

Kính gửi:     Các đơn vị, cá nhân sử dụng hộp thư Viện Hiện tại Máy chủ quản lý hệ thống thư điện tử Viện đang bị quá tải, gây ra một số lỗi khi sử dụng. Để phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng email của toàn Viện, hệ thống thư điện tử  sẽ được chuyển sang máy chủ mới. Viện đề nghị các đơn vị, cá nhân đang sử dụng hộp thư điện tử của Viện với tên miền vafs.gov.vn tiến hành sao lưu tất cả các thư tín và dữ liệu quan trọng cùng với các địa chỉ trên hộp thư để chuyển sang server mới. Thời … [Read more...]

Công văn về việc “Nộp báo cáo tổng kết công tác 2013; báo cáo định kỳ đề tài / dự án và kế hoạch đề tài, dự án 2014

Căn cứ Quy chế Quản lý đề tài / dự án nghiên cứu Khoa học Công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN, ngày 15/5/2006; Căn cứ Quy chế tạm thời Quản lý khoa học, công nghệ và môi trường của Tổng cục Lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 394/QĐ-TCLN-KH& HTQT ngày 19/8/2011; Căn cứ Quy chế Quản lý hoạt động khoa học công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 165/QĐ/KHLN-KH ngày … [Read more...]

[logo-slider]