Thông báo “Sao lưu email để chuyển sang hệ thống máy chủ Email mới”

Kính gửi:     Các đơn vị, cá nhân sử dụng hộp thư Viện


Hiện tại Máy chủ quản lý hệ thống thư điện tử Viện đang bị quá tải, gây ra một số lỗi khi sử dụng. Để phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng email của toàn Viện, hệ thống thư điện tử  sẽ được chuyển sang máy chủ mới.

Viện đề nghị các đơn vị, cá nhân đang sử dụng hộp thư điện tử của Viện với tên miền vafs.gov.vn tiến hành sao lưu tất cả các thư tín và dữ liệu quan trọng cùng với các địa chỉ trên hộp thư để chuyển sang server mới. Thời gian sao lưu đến hết ngày 20/12/2013, quá thời hạn trên tất cả các thư tín và dữ liệu trên hộp thư trên máy chủ cũ sẽ không truy cập được.

Sau khi chuyển đổi thành công hệ thống thư điện tử sang máy chủ mới, (dự kiến vào ngày 21/12/2013) các đơn vị, cá nhân đã đăng ký sử dụng hộp thư điện tử liên lạc với Ban Kế hoạch Khoa học (đ/c Nguyễn Tiến Phúc điện thoại: 3.8363610 hoặc 0914.377.777) để lấy password đăng nhập hộp thư./.

Hướng dẫn sao lưu thư điện tử: 13-12-11 Hướng dẫn chuyển email từ hộp thư vafs

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]