Thông báo về việc tổ chức chấm chuyên đề cho nghiên cứu sinh: Huỳnh Nhân Trí

VP-vien1-300x200

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức buổi bảo vệ chấm chuyên đề cho nghiên cứu sinh: Huỳnh Nhân Trí

Thời gian: 8h30’ thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2013,

Địa điểm: phòng 306 nhà 4 tầng

Tên 3 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tổng quan về các vấn đề liên quan đến xác định lượng CO2 hấp thụ của rừng tự nhiên.

Chuyên đề 2: Xây dựng các mô hình sinh trắc (Allometric equations) để ước tính sinh khối và Cacbon rừng.

Chuyên đề 3: Cấu trúc sinh khối và trữ lượng Cacbon rừng tự nhiên.

Chuyên ngành: Lâm sinh

Mã số: 62 62 02 o5

Mời quý vị quan tâm đến dự

Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]