Gia tăng diện tích rừng cộng đồng, tăng cường sự kiểm soát của cộng đồng đối với rừng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Ngày 19 tháng 11 năm 2013, tại Bangkok, hơn 100 đại diện của các chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, các cộng đồng địa phương, các tổ chức phi chính phủ, các học viện, và các tổ chức quốc tế trong khu vực đã ngồi cùng nhau tại Diễn đàn Khu vực lần thứ 3 về Con người và Rừng.

Diễn đàn nhằm tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương bằng cách xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia chung về lâm nghiệp cộng đồng. Kế hoạch nhằm tìm giải pháp ưu tiên gia tăng diện tích rừng thuộc quyền quản lý của cộng đồng, tăng cường hoạt động kiểm soát của các cộng đồng đối với khu rừng của họ và đảm bảo rằng các tổ chức có thể thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về lâm nghiệp cộng đồng trong nước.

Diễn đàn Khu vực lần thứ 3 về Con người và Rừng – Con đường hướng tới Sinh kế bền vững: Từ Lý thuyết đến Hành động, là một sự hợp tác chung giữa Cục Lâm nghiệp Hoàng gia Thái Lan, RECOFTC – Trung tâm Con người và Rừng, Mạng lưới châu Á – Thái Bình Dương về phục hồi và quản lý rừng bền vững (APFNet), Mạng lưới Lâm nghiệp xã hội ASEAN (ASFN), và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Tiếp sau Diễn đàn Khu vực lần thứ ba là một loạt các diễn đàn quốc gia của 5 nước thành viên ASEAN: Campuchia, Indonesia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Chương trình nghị sự và thông tin cơ bản của Diễn đàn lần thứ 3 có sẵn tại: http://www.recoftc.org/site/resources/The-Third-Regional-Forum-for-People-and-Forests.php.

ĐTHT

Theo APFnet

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]