Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp

Nhằm thúc đẩy việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ để triển khai các dự án phát triển lâm nghiệp tại Việt Nam, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp đã thảo luận nhu cầu hợp tác giữa hai đơn vị. Trên cơ sở đó, chiều ngày 15 tháng 10 năm 2013, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, hai bên đã thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển lâm nghiệp ở Việt Nam.

Tham dự buổi lễ, đại diện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có ông Triệu Văn Hùng – Quyền Giám đốc Viện, các Phó Giám đốc cùng lãnh đạo các Ban chức năng và thủ trưởng một số đơn vị thuộc Viện tại Hà Nội. Đại diện Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp có ông Vũ Xuân Thôn – Trưởng ban, các Phó trưởng Ban và lãnh đạo các phòng chức năng.

DSC02377_2

Đại diện hai đơn vị hi vọng sự hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng phát triển trong tương lai. Hai bên cũng thống nhất giao đầu mối liên hệ để chủ động trong các hoạt động hợp tác.

 Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]