Thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam – EU: Cơ hội nghiên cứu tại EU

Trong thời gian qua, Cộng đồng Châu Âu (EU) đã có các chương trình hợp tác nghiên cứu và đào tạo với các nước Châu Á, trong đó có Việt Nam. Việt Nam là nước được đánh giá có số lượng dự án tài trợ cao hàng đầu ở khu vực. Tại hội thảo quốc tế do Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức ngày 8/10/2013 với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam – EU: Cơ hội nghiên cứu tại EU” đã cung cấp nhiều thông tin về cơ hội hợp tác với EU. Trên cơ sở Hội thảo và nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu với EU, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cung cấp một số thông tin liên quan như sau:

  1. EU sẽ bắt đầu chương trình tài trợ mới có tên: Horizon 2020. Chương trình sẽ hỗ trợ các nghiên cứu liên quan, học bổng đào tạo sau đại học, kết nối mạng lưới. Chi tiết xem tại đây.
  2. Các đơn vị, cá nhân có thể đăng ký trở thành thành viên của mạng lưới EURAXESS. Các thành viên của mạng lưới sẽ có cơ hội hợp tác dễ dàng hơn với các đối tác EU và được cập nhật thông tin thường xuyên về kêu gọi đề xuất, học bổng và các nội dung liên quan. Để trở thành thành viên, đăng ký tại đây. Các thành viên của mạng lưới đều không phải đóng phí thành viên.
  3. Ngoài ra, các đơn vị và cá nhân có thể đăng ký thành viên của Vietnam-EU thông qua Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (VISTA). Các thành viên được cung cấp các thông tin liên quan đến cơ hội nghiên cứu, hợp tác và học bổng sau đại học. Để trở thành thành viên của cơ sở dữ liệu EU (EU ALUMNI DATABASE), truy cập và đăng ký tại đây.

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo để các đơn vị và các cán bộ nghiên cứu biết và chủ động tìm kiếm nguồn tài trợ, hợp tác nghiên cứu với các đối tác trong EU và học bổng đào tạo sau đại học.

Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]