Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

Quyết định thành lập:

Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ (Forest Science Centre for North of Central Vietnam – FSNC) trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị: Trạm Thực nghiệm Lâm sinh khu IV và Xí nghiệp Lâm nghiệp Đường 9 theo Quyết định số 70/TCLĐ ngày 07 tháng 2 năm 1990 của Bộ Lâm nghiệp nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Năm 2012, Trung tâm Khoa học Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ được được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ theo Quyết định số 2068/QĐ-BNN-TCCB ngày 29 tháng 08 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự:

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm: Ban lãnh đạo và 05 đơn vị trực thuộc

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng là 40 người, trong đó: 03 Tiến sĩ, 01 NCS, 15 Thạc sỹ, 14 Kỹ sư, 07 Nhân viên kỹ thuật.

Giám đốc          : TS. Phạm Xuân Đỉnh

Phó Giám đốc   : TS. Nguyễn Thị Liệu; TS. Vũ Đức Bình

TT Các đơn vị trực thuộc Trưởng/phụ trách đơn vị
1 Văn Phòng Trung tâm ThS. Hà Văn Thiện
2 Bộ môn Nghiên cứu Lâm sinh ThS. Nguyễn Hải Thành
3 Bộ môn Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga
4 Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Hà ThS. Phạm Tiến Hùng
5 Trung tâm Đào tạo về Quản lý rừng bền vững và CCR TS. Nguyễn Thị Liệu

Lĩnh vực hoạt động chính:

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn và tham gia đào tạo về lĩnh vực lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ,

Cơ sở Vật chất

– Trụ sở Văn phòng tại thành phố Đông Hà và Trạm Thực nghiệm Lâm nghiệp tại Cam Lộ, Quảng Trị.

– Phòng nuôi cấy mô phục vụ nghiên cứu; Hệ thống thiết bị phục vụ nghiên cứu.

– Vườn ươm công nghệ cao phục vụ nghiên cứu.

– 810,1 ha đất rừng đặc dụng nghiên cứu khoa học.

Những thành tích đã đạt được

Trong hơn 50 năm hình thành, hoạt động và phát triển, trải qua nhiều giai đoạn Trung tâm đã thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Giai đoạn  1973-1990 là gia đoạn sát nhập Trạm thực nghiệm lâm sinh khu 4 và xí nghiệp Lâm nghiệp đường 9. Trung tâm chủ yếu thực hiện các đề tài thực nghiệm  phục vụ phục hồi rừng sau chiến tranh. Giai đoạn 1990- nay thực hiện 01 đề tài cấp Nhà nước, 03 nhiệm vụ trọng điểm cấp Bộ, 04 nhiệm vụ, đề tài cấp Bộ, 02 đề cấp Tỉnh, 16 đề tài cấp cơ sở và 08 Dự án Khoa học Công nghệ; Công bố 02 bài báo trên các tạp chí quốc tế, 37 bài báo trên các tạp chí trong nước; 01 tiến bộ kỹ thuật được công nhận; Xây dựng được nhiều hướng dẫn kỹ thuật về trồng và quản lý rừng bền vững; Xây dựng được nhiều mô hình trình diễn về giống và kỹ thuật Lâm sinh tại hiện trường rừng của Trung tâm và các địa phương.

Các thành tích đã được khen thưởng

            DANH HIỆU THI ĐUA

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu thi đua; Cơ quan ban hành quyết định
2011 Bằng khen của Bộ trưởng QĐ số 1090/QĐ-BNN ngày 14/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2013 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ QĐ số 2103/QĐ-TTg ngày 10/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ nước cộng hòa XHCN Việt Nam
2018 Bằng khen của Bộ trưởng QĐ số 1953/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2019 Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Trị QĐ 240/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị.
2020 Cờ thi đua của Bộ nông nghiệp & PTNT QĐ 1338/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/03/2021 của Bộ nông nghiệp & ptnt
2020 -2021 Tập thể lao động xuất sắc QĐ 39/QĐ-KHLN  ngày 08/1/2021; QĐ 09/QĐ- KHLN ngày 06/1/2022

            HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận hình thức khen thưởng; Cơ quan ban hành quyết định
2008 Huân chương lao động hạngIII QĐ số 1538/QĐ-CTN ngày 27/10/2008 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2011 Bằng khen của Bộ trưởng bộ NN& PTNT QĐ 1090/QĐ-BNN ngày 14/2/2012 của Bộ trưởng bộ NN & PTNT
2013 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ QĐ 2103/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2018 Bằng khen của Bộ trưởng QĐ 1953/QĐ- BNN-TCCB ngày 30/5/2018 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT
2018 Bằng khen của Bộ trưởng về Học tập và Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh QĐ 1639/QĐ-BNN-TCCB  ngày 11/05/2018 của Bộ trưởng Bộ NN& PTNT
2018 Giải thưởng (Bông lúa vàng Việt Nam) của Bộ NN & PTNT QĐ 4264/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT

Định hướng phát triển

– Nghiên cứu khảo nghiệm các giống nhập, chọn tạo giống và phát triển sản xuất cho các loài cây nhập nội và cây bản địa mọc nhanh, ưu tiên theo hướng gỗ lớn nhằm tạo ra các giống mới có năng suất và chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh và các điều kiện bất lợi trên vùng Bắc Trung Bộ. Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống cây lâm nghiệp chất lượng cao phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ.

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: Số 273 đường Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: 0233.3852.225; Web: http://fscv.gov.vn/

[logo-slider]