Thông báo đề xuất dự án sử dụng vốn ODA từ Quỹ Khí hậu Xanh của Chính phủ Đức

Quỹ khí hậu xanh (Green Climate Fund – GCF) đã được thống nhất thành lập tại Hội nghị về môi trường ở Cancun (COP 16) và Durban (COP 17). Quỹ sẽ là trung tâm tài trợ về khí hậu trong tương lai.

Nhằm chuẩn bị cho việc triển khai Quỹ GCF, Chính phủ CHLB Đức đưa ra gói hỗ trợ 40 triệu Euro cho các đơn vị nghiên cứu của các nước đối tác Quỹ GCF, trong đó có Việt Nam, thực hiện dự án “Chuẩn bị và nâng cao năng lực cho các nước đối tác”. Gói hỗ trợ nhằm giúp các nước đáp ứng những yêu cầu cao về chất lượng của Quỹ GCF, đảm bảo để các đối tác có đủ năng lực xây dựng các đề xuất xin tài trợ từ Quỹ GCF.

Để có thể tranh thủ tài trợ từ gói hỗ trợ trên, các đơn vị trực thuộc Viện nghiên cứu tài liệu kèm theo, xây dựng đề xuất theo mẫu quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ.

Các đề xuất gửi về Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế trước ngày 21/10/2013 và gửi kèm 01 bản điện tử về địa chỉ email: truong.nv@vafs.gov.vn để Ban tổng hợp trình Bộ.

Tài liệu kèm theo:

1. Tai lieu quy khi hau xanh kem theo van ban 4029 BNN HTQT ngay 4_9_2013

2. Nghị định số 38/2013/NĐ-CPPhụ lục

3. Thông tư số 04/2007/TT-BKH

Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]