Thông báo về việc tổ chức bảo vệ chấm chuyên đề cho nghiên cứu sinh

imgs4

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức buổi bảo vệ chấm chuyên đề cho nghiên cứu sinh: Vũ Đức Quỳnh

Thời gian: 8h30’ thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2013,

Địa điểm: phòng 306 nhà 4 tầng

Tên 3 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu về khả năng lưu trữ Cacbon của rừng trên thế giới và ở Việt Nam.

Chuyên đề 2: Điều tra, xác định sinh khối rừng Khộp ở Tây Nguyên.

Chuyên đề 3: Điều tra, đánh giá khả năng lưu trữ Cacbon của rừng Khộp ở Tây Nguyên.

Chuyên ngành: Điều tra quy hoạch rừng

Mã số: 62 62 02 08

Mời quý vị quan tâm đến dự

Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]