Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh

imgs4

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh: Hồ Thanh Hà.

Thời gian: 8h30’ thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2013,

Địa điểm: phòng 306 nhà 4 tầng

Tên Luận án: Xây dựng bản đồ cấp năng suất cho rừng keo lai (Acacia hybrida) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Chuyên ngành: Điều tra quy hoạch rừng

Mã số: 62 62 02 08

Mời các quý vị quan tâm đến dự

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]