Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh: Lê Văn Thành.

Thời gian: 8h30’ thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2013,

Địa điểm: phòng 306 nhà 4 tầng

Tên Luận án: Nghiên cứu một số đặc tính sinh học và biện pháp kỹ thuật góp phần phát triển bền vững cây Dó trầm (Aquilaria crassna) ở Việt Nam

Chuyên ngành: Lâm sinh

Mã số: 62 62 02 05

Mời các quý vị quan tâm đến dự

Ban Đào tạo, Hợp tác quốc tế

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]