Quyết định Ban hành quy định phân cấp quản lý các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Ngày 02/7/2014 Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ký Quyết định số 320/QĐ-KHLN về việc “Ban hành Quy định phân cấp quản lý các nhiệm vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam”

Chi tiết xem file đính kèm: QÐ 320 ngày 02.7.2014

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]