Danh sách các Phim giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây rừng

Các phim giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật :   1. Giới thiệu Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam: http://vafs.gov.vn/vn/wp-content/uploads/Gioithieuvien.flv   2. Lâm nghiệp xanh: http://vafs.gov.vn/vn/wp-content/uploads/lam-nghiep-xanh.mp4   3. Kỹ thuật giâm hom cây Macca: http://vafs.gov.vn/vn/wp-content/uploads/KTgiamhomcayMacca.flv   4. Kỹ thuật trồng và căm sóc cây Macca: http://vafs.gov.vn/vn/wp-content/uploads/KTtrongvachamsoccayMacca.flv … [Read more...]

TS. Đoàn Văn Thu

Tuần 15: từ 7/4 đến 13/4 năm 2014 NGÀY CÔNG VIỆC ĐỊA ĐIỂM NHU CẦU PHƯƠNG TIỆN Thứ hai, 7/4  - Làm việc tại Viện; VP. Viện   Thứ ba, 8/4  - Làm việc tại Viện;   VP. Viện       Thứ tư, 9/4   Nghỉ quốc giỗ       Thứ năm, 10/4  - Dự bảo vệ luận án TS, NCS.Mai Trung Kiên;  - Làm việc tại Viện VP. Viện   Thứ sáu, 11/4   Làm việc tại … [Read more...]

PGS.TS. Võ Đại Hải

Đang xây dựng … [Read more...]

Sinh kế vùng cao một số nghiên cứu điểm về phương pháp tiếp cận mới

Tác giả: PGS.TS. Triệu Văn Hùng (Chủ biên) Nhà xuất bản Nông nghiệp năm 2013: ISBN 987-604-60-0728-9 Tóm tắt nội dung: Cuốn sách được biên soạn và xuất bản nhằm giới thiệu một số kinh nghiệm cải thiện sinh kế cho đồng bào vùng cao và dân tộc thiểu số trên cơ sở phát huy tiềm năng tại chỗ về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và con người … [Read more...]

PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

[Read more...]

Kết quả nghiên cứu tạo ván dăm thông dụng từ nguyên liệu vỏ hạt Điều kết hợp với dăm gỗ

Bùi Văn Ái Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT Vỏ hạt Điều sau ép tận thu dầu là nguồn phế liệu trong công nghiệp chế biến hạt Điều của nước ta. Với thành phần hoá học chứa hàm lượng xenlulo xấp xỷ 20% nên vỏ hạt Điều có khả năng tận dụng, phối hợp với dăm gỗ để tạo ván dăm. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu xác định loại dăm gỗ, tỷ lệ sử dụng dăm gỗ và dăm vỏ hạt Điều, tỷ lệ kết cấu để tạo ván dăm. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định vỏ hạt điều đáp ứng được điều kiện … [Read more...]

Sinh khối và trữ lượng các bon của rừng tự nhiên ở Tây Nguyên

Tác giả: Đặng Thịnh Triều, Vũ Tấn Phương, Phùng Văn Khoa. Nhà xuất bản Nông nghiệp 2012 Nội dung: Cuốn sách "Sinh khối và trữ lượng các bon của rừng tự nhiên ở Tây Nguyên" được biên soạn trên cơ sở tập hợp các kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ "Nghiên cứu khả năng hấp thụ các bon của rừng lá rộng thường xanh bán thường xanh và rụng lá ở Tây Nguyên" … [Read more...]

Phân vùng sinh thái lâm nghiệp ở Việt Nam

Tác giả: Vũ Tấn Phương. Hoàng Việt Anh, Nguyễn Ngọc Lung, Đỗ Đình Sâm, Nguyễn Đình Ký, Trần Việt Liễn. Nhà xuất bản Khoa học Và Kỹ Thuật năm 2012. Nội dung: … [Read more...]

Kết quả nghiên cứu thu hái, bảo quản, xử lý và gieo ươm hạt Tô hạp Điện Biên (Altingia siamensis) tại Tây Bắc

Phạm Quang Tuyến Phòng Nghiên cứu Kỹ thuật Lâm sinh Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT Quả Tô hạp Điện Biên thu hái vào tháng 12 khi quả bắt đầu chín chuyển từ màu xám xanh  sang màu xám đen. Hạt Tô hạp bảo quản trong tủ lạnh thông thường, thời gian bảo quản khoảng 5 tháng hạt đã bắt đầu mất sức nảy mầm. Hạt Tô hạp xử lý với công thức nhiệt độ 400C ngâm trong 8h cho tỷ lệ nảy mầm cao nhất. Cây con giai đoạn vườn ươm 4 tháng tuổi sinh trưởng tốt nhất với công thức thành phần ruột bầu … [Read more...]

Thông tin Hội thảo Tập huấn về Chiến lược và Phương pháp tiếp cận Quản lý Rừng Bền vững trong Biến đổi Khí hậu

Trung tâm Đào tạo Côn Minh, Trung Quốc (APFNet-KTC) thuộc mạng lưới APFNet sẽ tổ chức Hội thảo Tập huấn về Chiến lược và Phương pháp tiếp cận Quản lý Rừng Bền vững trong Biến đổi Khí hậu” tại Vân Nam, Trung Quốc từ ngày 01-12 tháng 7 năm 2013. Hội thảo nhằm đánh giá việc nghiên cứu và ứng dụng sự thích ứng của rừng trong việc giải quyết biến đổi khí hậu từ góc độ thực tiễn, và xây dựng một mạng lưới kết nối các nhà khoa học, các nhà quản lý rừng và các nhà hoạch định chính sách để tạo điều … [Read more...]

[logo-slider]