Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định số 224/KHLN-KH ngày 18/5/2016

16-05-18 QD 224 Quyche

Ngày 22/12/2015 Giám đốc Viện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ban hành Quyết định số: 514/QĐ/KHLN Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực từ 01/01/2016 và thay thế Quyết định số 165/QĐ/KHLN-KH ngày 09 tháng 4 năm 2013.

Chi tiết:   QD so 224 ngay 18.5.2016

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]