Thông tin về buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Đinh Thanh Giang

Ngày 15 tháng 04 năm 2016 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, NCS Đinh Thanh Giang đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm đất ngập mặn vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng làm cơ sở đề xuất các giải pháp khôi phục và phát triển rừng ngập mặn. Chuyên ngành: Đất lâm nghiệp. Mã số: 62 62 60 15

Thầy hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Đình Quế và GS.TSKH. Đỗ Đình Sâm

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp và NCS xứng đáng được nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành: Đất lâm nghiệp. Mã số: 62 62 60 15 và các đóng góp mới của luận án cho khoa học và thực tiễn như sau:

1. Về khoa học: Luận án đã góp phần bổ sung cơ sở khoa học cho sử dụng hợp lý đất ngập mặn ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng.

2. Về mặt thực tiễn: Đã phân chia lập địa và đề xuất các giải pháp phục hồi rừng ngập mặn ở Quảng Ninh và Hải Phòng.

DSC07337

 

DSC07336

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]