Quy trình sản xuất cây giống Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman) bằng hạt

Tên giải pháp hữu ích: Quy trình sản xuất cây giống Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman) bằng hạt

Tác giả: Hoàng Văn Thắng

Tác giả khác:  Nguyễn Trọng Điển, Cao Văn Lạng, Hoàng Văn Thành

Số QĐ cấp Bằng bảo hộ: 11065w/QĐ-SHTT ngày 2/7/2021

Số Bằng: 2679

Tin mới nhất

[logo-slider]