Quy trình trồng rừng thâm canh Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman) cung cấp gỗ lớn

Tên giải pháp hữu ích: Quy trình trồng rừng thâm canh Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman) cung cấp gỗ lớn

Tác giả: Hoàng Văn Thắng

Tác giả khác:  Cao Văn Lạng, Hoàng Văn Thành, Vũ Văn Định, Phạm Đình Sâm

Số QĐ cấp Bằng bảo hộ: 14723w/QĐ-SHTT ngày 23/9/2021

Số Bằng: 2721

Tin mới nhất

[logo-slider]