Hội đồng thẩm định Báo cáo đề nghị công nhận giống

Thực hiện Quyết định số: 454/QĐ-KHLN-KH ngày 19 tháng 10 năm 2023của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đề nghị công nhận giống Bạch đàn lai thuộc đề tài: “Nghiên cứu chọn giống Bạch đàn lai để trồng rừng gỗ lớn cho vùng cao Tây Bắc”; Chủ nhiệm: TS. Đỗ Hữu Sơn; Đơn vị: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Tên giống được đề nghị đánh giá:

a. Tại Thuận Châu, Sơn La

– Dòng bạch đàn lai UP434

– Dòng bạch đàn lai UP435

– Dòng bạch đàn lai UG123

– Dòng bạch đàn lai Z9

– Dòng bạch đàn lai UG111

– Dòng bạch đàn lai UP72

b. Tại Mường Ảng, Điện Biên

– Dòng bạch đàn lai UG131

– Dòng bạch đàn lai UG107

– Dòng bạch đàn lai UP164

– Dòng bạch đàn lai UP99

c. Tại Tam Đường, Lai Châu

– Dòng bạch đàn lai UG113

– Dòng bạch đàn lai UP72

Tác giả giống:

– Tác giả giống Bạch đàn lai UP434, UP435, UG123, UG111, UG107, UG113, UG131 và Z9: Đỗ Hữu Sơn, Lã Trường Giang, Ngô Văn Chính, Nguyễn Đức Kiên, Dương Hồng Quân, Đỗ Thanh Tùng, Trịnh Văn Hiệu, Hà Huy Nhật, Nguyễn Hữu Sỹ, Cấn Thị Lan và tập thể cán bộ viên chức Viện nghiên cứu giống và CNSH Lâm nghiệp.

– Tác giả giống Bạch đàn lai UP164: Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Cấn Thị Lan và tập thể cán bộ Viên Nghiên cứu giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp.

– Tác giả giống Bạch đàn lai UP72: Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Mai Trung Kiên và tập thể cán bộ Viên Nghiên cứu giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp.

– Tác giả giống Bạch đàn lai UP99: Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Mai Trung Kiên và tập thể cán bộ Viên Nghiên cứu giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]