Nghiên cứu sinh Lê Văn Quang bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Ngày 20/11/2023, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Lê Văn Quang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, Ngành đào tạo: Lâm sinh, Mã ngành: 9 62 02 05 với tên Luận án: Nghiên cứu bổ sung đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật gây trồng Vù hương (Cinnamomum balansae H.Lecomte) tại một số tỉnh phía Bắc. Người hướng dẫn Khoa học:  PGS. TS Hoàng Văn Thắng; TS Trần Văn Đô.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do GS. TS. Võ Đại Hải làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng  đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:

  • Luận án đã đạt được một kết quả chính sau đây:(1) Đã bổ sung được một số thông tin về đặc điểm sinh học (phân bố, sinh thái, đặc điểm vật hậu và đa dạng di truyền quần thể) của Vù hương tại khu vực nghiên cứu.(2) Đã chọn lọc được 39 cây trội và bổ sung được một số thông tin về giá trị nguồn gen của loài Vù hương tại khu vực nghiên cứu (hàm lượng, thành phần hóa học và tác dụng/hoạt tính sinh học tinh dầu).(3) Đã hoàn thiện kỹ thuật nhân giống hữu tính Vù hương.

    (4) Đã xác định được các biện pháp kỹ thuật trồng rừng như tiêu chuẩn cây con đem trồng, kỹ thuật bón thúc và kỹ thuật tỉa cành.

    (5) Đã đề xuất một số biện pháp bảo tồn và phát triển nguồn gen Vù hương ở một số tỉnh phía Bắc.

  • Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, đề tài luận án có các đóng góp mới như sau

(i) Đã bổ sung được một số đặc điểm sinh học (phân bố, sinh thái, đặc điểm vật hậu, đa dạng di truyền) và giá trị nguồn gen (thành phần hóa học và tác dụng/hoạt tính sinh học tinh dầu) của loài Vù hương tại một số tỉnh phía Bắc.

  (ii) Xác định được một số đặc điểm sinh lý hạt giống, biện pháp kỹ thuật nhân giống và trồng rừng Vù hương tại một số tỉnh phía Bắc.

  • Luận án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Về khoa học: Luận án góp phần cung cấp bổ sung những thông tin, kết quả nghiên cứu về đặc điểm sinh học và giá trị nguồn gen của loài Vù hương, làm cơ sở cho việc đề xuất biện pháp bảo tồn và phát triển loài Vù hương tại một số tỉnh phía Bắc.

Về thực tiễn: Luận án góp phần cung cấp cơ sở thực tiễn để trồng rừng Vù hương theo hướng kết hợp bảo tồn với khai thác và phát triển nguồn gen, từng bước nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng tại một số tỉnh phía Bắc.

  • Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp học vị tiến sĩ Lâm nghiệp cho NCS Lê Văn Quang  với sự nhất trí 100%.

Một số hình ảnh của buổi đánh giá Luận án

Nghiên cứu sinh chụp ảnh cùng Hội đồng và Người hướng dẫn

TS Trần Lâm Đồng – Phó Giám đốc Viện trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]