Quyết định số 06/QĐ-HĐGSNN ngày 31 tháng 5 năm 2024 về việc thành lập 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành  năm 2024

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định số 06/QĐ-HĐGSNN ngày 31 tháng 5 năm 2024 về việc thành lập 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành  năm 2024.

Quyết định số 06/QĐ-HĐGSNN ngày 31 tháng 5 năm 2024: Danh sách Hội đồng GS liên ngành năm 2024

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]