Giáo sư Tiến sỹ Võ Đại Hải được Hội đồng Giáo sư Nhà nước bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp Lâm nghiệp năm 2024

Hội đồng Giáo sư Nhà nước (GSNN) nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã họp bổ nhiệm chức danh phó Chủ tịch, thư ký Hội đồng Giáo sư liên ngành năm 2024, PGS. TS Nguyễn Kim Sơn – Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng GSNN chủ trì phiên họp.

Ngày 25/6/2024, Hội đồng GSNN đã công bố Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN về việc bổ nhiệm bổ nhiệm chức danh phó Chủ tịch, thư ký Hội đồng Giáo sư liên ngành năm 2024. Theo Quyết định này, Giáo sư Tiến sĩ (GS.TS) Võ Đại Hải – Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam được bổ nhiệm là Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp Lâm nghiệp năm 2024.

Kính chúc Giáo sư trên cương vị mới sẽ làm tròn trọng trách của Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2024 và tiếp tục cống hiến xuất sắc cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và sự phát triển khoa học công nghệ nước nhà.

Nội dung Quyết định: 24-06-25 QĐ số 18 bổ nhiệm PCT, TK HĐ nganh 2024_0001

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]