Tạp chí KHLN

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam là Tổ chức sự nghiệp khoa học công nghệ hạng đặc biệt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam quản lý và phát hành với mục đích chia sẻ, trao đổi thông tin trong lĩnh vực khoa học lâm nghiệp phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy và quản lý ngành Lâm nghiệp. Tạp chí được cấp phép và đi vào hoạt động từ năm 2006 trên cơ sở nâng cấp Tờ “Thông tin Khoa học và Kỹ thuật Lâm nghiệp” phát hành từ tháng 7 năm 1985. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp có mã số chuẩn quốc tế ISSN là 1859-0373 và hiện đang xuất bản 6 số một năm. Tạp chí sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và tóm tắt tiếng Anh. Tạp chí trình bày trên khổ giấy A4 và mỗi số có độ dài từ 120-150 trang.

Hội đồng biên tập Tạp chí gồm 16 thành viên là các chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học lâm nghiệp thuộc phạm vi của Tạp chí. Hội đồng gồm Tổng biên tập, Thư ký khoa học, Thư ký hành chính và các thành viên. Danh sách cụ thể như sau:

 • GS.TS. Võ Đại Hải, Tổng Biên tập
 • PGS.TS. Phí Hồng Hải, thư ký khoa học
 • PGS.TS. Triệu Văn Hùng, Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, thành viên
 • PGS.TS. Nguyễn Huy Sơn, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, thành viên
 • PGS.TS. Trần Văn Con, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, thành viên
 • TS. Hoàng Văn Thắng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, thành viên
 • GS.TS. Vũ Tiến Hinh, Trường Đại học Lâm nghiệp, thành viên
 • PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, thành viên
 • GS.TS. Lê Đình Khả, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, thành viên
 • GS.TS. Phạm Quang Thu, Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, thành viên
 • TS. Vũ Tấn Phương, Vện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, thành viên
 • TS. Nguyễn Quang Trung, Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng, thành viên
 • GS.TS. Hà Chu Chử, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam, thành viên
 • PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, thành viên
 • TS. Đoàn Văn Thu, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, thành viên
 • TS. Hoàng Liên Sơn, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp, thành viên

Ngoài ra, Viện có hợp tác với các chuyên gia trong và ngoài nước có liên quan trong quá trình xem xét, đánh giá chất lượng bài báo trước khi chấp nhận đăng trên tạp chí. Tùy từng lĩnh vực nghiên cứu của bài báo, các chuyên gia có uy tín sẽ được lựa chọn để tham gia đánh giá bài báo trước khi đăng trên tạp chí.

Đầu mối liên hệ và tiếp nhận bài đăng Tạp chí là bà: Đặng Thúy Hằng – Thư ký hành chính. Email: tapchi@vafs.gov.vn. Điện thoại: 0983616374; (024) 38389721.

Phạm vi của Tạp chí

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp công bố các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực lâm nghiệp thông qua phản biện độc lập. Các lĩnh vực xem xét công bố trên tạp chí gồm kỹ thuật lâm sinh về phục hồi và quản lý rừng, cải thiện và nhân giống cây lâm nghiệp, sinh thái rừng, quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp, sinh khối và các bon rừng, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo tồn ngồn gen và đa dạng thực vật rừng, kinh tế chính sách, khai thác và chế biến gỗ, sức khỏe rừng, lâm sản ngoài gỗ, nông lâm kết hợp và điều tra quy hoạch rừng. Các công trình xem xét công bố phải thuộc các lĩnh vực thuộc phạm vi của Tạp chí và chưa công bố ở bất kỳ các tạp chí và ấn phẩm khác ở trong và ngoài nước.

Quy định về bài báo

Cấu trúc chung

Bài báo có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và được soạn thảo trên máy tính, sử dụng font Times New Roman, cỡ chữ 12 (phần tóm tắt tiếng Việt, tiếng Anh và tài liệu tham khảo cỡ chữ 10), trên khổ A4 với định dạng Normal (lề trên, dưới, trái, phải cách 2,54 cm), single line. Bài báo dài không quá 15 trang và sắp xếp theo thứ tự như sau:

 • Tên bài (Tiếng Việt và tiếng Anh): Tên bài báo cần ngắn gọn thể hiện được nội dung bài báo
 • Tên tác giả và đồng tác giả (đầy đủ họ tên), tên cơ quan cho (các) tác giả và địa chỉ email của tác giả;
 • Tóm tắt (Summary) tiếng Việt và tiếng Anh, viết một đoạn văn không quá 350 từ, không xuống hàng. Tóm tắt nêu được các ý chính của bài báo;
 • Từ khóa (Keywords): không quá 5 từ, xếp theo thứ tự A – Z;
 • Đặt vấn đề;
 • Vật liệu và phương pháp nghiên cứu;
 • Kết quả và thảo luận (có thể tách riêng kết quả và thảo luận);
 • Kết luận
 • Tài liệu tham khảo: tài liệu tham khảo là các tài liệu được trích dẫn trong bài báo và được sắp xếp theo tên tác giả theo trình tự từ A đến Z.

Trích dẫn tài liệu tham khảo

Tài liệu được trích dẫn bằng cách ghi tên tác giả, năm xuất bản trong ngoặc đơn (); nếu có 2 tác giả thì dùng dấu phẩy (,), 3 tác giả trở lên thì ghi tác giả đầu tiên + et al., năm, ví dụ: (Nguyễn Văn A et al., 2013). Khi đưa tên tác giả vào câu văn thì thay dấu (,) giữa 2 tác giả thành chữ “và”, thay cụm từ “et al.” bằng cụm từ “và đồng tác giả”, năm để trong ngoặc đơn; ví dụ: Nguyễn Văn A và Phạm Văn B (2013), hay Nguyễn Văn A và đồng tác giả (2013).

Danh mục tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo được nêu ở cuối bài báo và được sắp xếp theo thứ tự A – Z. Đối với tài liệu trích dẫn có 2 tác giả trở lên thì trong tài liệu tham khảo ghi tên của tất cả tên tác giả của công trình đó. Ví dụ về cách trình bày tài liệu tham khảo như sau:

Bài báo:

Cornelius, J., 1994. Heritabilities and additive genetic coefficients of variation in forest trees. Can. J. For. Res. 24(1): 372 – 378.

Hamilton M. and Potts B.M., 2008. Eucalyptus nitens genetic parameters. New Zealand Journal of Forestry Science38 (2): 102 – 119.

Bao F.C., Jiang Z.H., Lu X.X., Luo X.Q. and Zhang S.Y., 2001. Differences in wood properties between juvenile and mature wood in 10 species grown in China. Wood Sci. Technol.35 (5): 362 – 375.

Sách:

Lê Đình Khả, 2003. Nghiên cứu chọn tạo giống và nhân giống cho một số loài cây trồng rừng chủ yếu ở Việt Nam. NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 292 trang.

Chương sách:

Brown B. and Aaron M., 2001. The politics of nature. In: Smith J (ed.) The rise of modern genomics. Wiley, New York: 230 – 257

Thông tin từ trang Web:

Cartwright J., 2007. Big stars have weather too. IOP Publishing PhysicsWeb.http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1. Ngày truy cập: 26 tháng 6 năm 2007

Luận án:

Trent J.W., 1975. Experimental acute renal failure. Dissertation, University of California.

Trình bày hình và bảng

Hình (bao gồm hình vẽ, ảnh, đồ thị, sơ đồ, biểu đồ,…) phải có tính khoa học, bảo đảm chất lượng và thẩm mỹ, đặt đúng vị trí trong bài, có chú thích các ký hiệu; tên hình và bảng phải ngắn gọn, đủ thông tin; tên hình và số thứ tự phải ghi ở dưới hình. Các ảnh, đồ thị, biểu đồ thể hiện bằng màu. Các bảng trình bày rõ ràng, bao gồm cả tên và đơn vị tính. Tên bảng và thứ tự bảng ghi ở trên bảng.

Sử dụng thuật ngữ, khái niệm và các đơn vị đo lường

Bài báo phải sử dụng các thuật ngữ, danh pháp khoa học phổ biến; các thuật ngữ chưa được Việt hóa thì ưu tiên dùng nguyên bản tiếng Anh. Đối với các ngôn ngữ không thuộc hệ La tinh thì phải viết tắt sau phần Summary. Các thuật ngữ, danh pháp khoa học, đơn vị đo lường thông dụng được viết tắt không cần chú thích theo đúng quy định chung của Nhà nước và quốc tế.

Trình tự xem xét đăng bài

Quá trình xem xét đăng một bái báo trên Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp được thực hiện công khai và bao gồm các bước sau:

 1. Tác giả gửi bài báo (file doc) qua thư điện tử tới Thư ký hành chính của Tạp chí. Người nhận: bà Đặng Thúy Hằng. Email: tapchi@vafs.gov.vn;
 2. Trong vòng 3 ngày làm việc, Ban biên tập sẽ xem xét và đánh giá nhanh về mức độ phù hợp về nội dung và hình thức của bài báo. Trên cơ sở đánh giá sẽ có phản hồi với tác giả về chấp nhận xem xét đăng bài;
 3. Trong vòng 10 ngày, sau khi có ý kiến của Thư ký hành chính về xem xét đăng bài, Tác giả có trách nhiệm nộp phí đăng bài theo thông báo của Thư ký hành chính thông qua hình thức nộp trực tiếp hoặc thanh toán chuyển khoản.
 4. Trong vòng 15 ngày, Ban biên tập sẽ thông qua người phản biện và Thư ký hành chính sẽ gửi bài báo đến phản biện độc lập để đánh giá bài báo;
 5. Trong vòng 3 ngày sau khi có đánh giá của Phản biện độc lập, Thư ký hành chính sẽ gửi bản đánh giá tới Tác giả để xem xét bổ sung, chỉnh sửa và giải trình (nếu có);
 6. Trong vòng 7 ngày, Tác giả gửi lại bài báo sửa đổi kèm theo các giải trình các ý kiến của Phản biện (nếu có) tới Thư ký hành chính;
 7. Trong vòng 10 ngày sau khi nhận được bản sửa đổi của Tác giả theo ý kiến phản biện, Ban biên tập sẽ xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng về chấp nhận đăng bài báo. Trường hợp bài báo cần tiếp tục sửa chữa thì thời gian sửa chữa và đánh giá không quá 7 ngày;
 8. Sau khi bài báo được chấp nhận, Ban biên tập sẽ rà soát, biên tập và công bố bài báo trên số gần nhất. Tác giả bài báo sẽ nhận được bản dpf của tạp chí sau khi tạp chí được phát hành;
 9. Trong vòng 5 ngày sau khi phát hành, Tạp chí sẽ được công bố trên website của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.
[logo-slider]