Kết luận số 590-KL/ĐUK ngày 17/5/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng

Tải văn bản tại đây:

Kết luận số 590

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]