Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có thêm 02 Phó Giáo sư trẻ

Sau quá trình làm các thủ tục, xét duyệt, ngày 20/11/2023 Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký Quyết định số 80/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư cho TS. Đào Ngọc Quang và TS. Nguyễn Minh Chí. Trên cơ sở Quyết định số 80/QĐ-HĐGSNN ngày 20/11/2023 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư cho TS. Đào Ngọc Quang và TS. Nguyễn Minh Chí, cơ sở giáo dục là Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã xét và ra Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó … [Read more...]

Hội đồng tuyển dụng viên chức công bố quyết định trúng tuyển viên chức năm 2023

QĐ kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023 … [Read more...]

Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 năm 2023

Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ đk dự thi vòng 2 năm 2023 … [Read more...]

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 thông báo kết quả thi vòng 1

Thông báo kết quả thi tuyển viên chức vòng 1 năm 2023 … [Read more...]

Công văn số 392-CV/ĐU ngày 30/10/2023 của Đảng ủy Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về gửi tài liệu tuyên truyền và thực hiện Quyết định số 1262-QĐ/ĐUK về quy trình kiểm tra giám sát chuyên đề, giải quyết tố cáo đảng viên và thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm của chi bộ

De cuong THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XIII CỦA ĐẢNG QĐ 69.QĐ.UBKTDUK về bộ mẫu văn bản thực hiện KTGS QĐ 1262_quy trinh KTGS chi bộ Tài liệu về kỷ niệm 100 năm ngày sinh ĐT Đoàn Khuê VB số 392 của ĐUV … [Read more...]

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự thi vòng 1 năm 2023

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự thi vòng 1 năm 2023 … [Read more...]

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Tải văn bản tại đây: CV 919 và TLTT 93 năm dân vận_0001 … [Read more...]

Hướng dẫn số 109-HD/BTGTW ngày 17/7/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Tải văn bản tại đây: HD 109   … [Read more...]

Kết luận số 590-KL/ĐUK ngày 17/5/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng

Tải văn bản tại đây: Kết luận số 590     … [Read more...]

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2023: * Số lượng người làm việc cần tuyển dụng ứng với từng vị trí việc làm: 38 người, gồm: 30 Nghiên cứu viên (Lâm sinh, Lâm học, Lâm nghiệp, Công nghệ sinh học, Sinh học ứng dụng, Quản lý bảo vệ rừng, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Quản lý tài nguyên và Môi trường, Khoa học môi trường, Khoa học cây trồng, Kinh tế Nông nghiệp, Kinh tế … [Read more...]

[logo-slider]