Công văn số 392-CV/ĐU ngày 30/10/2023 của Đảng ủy Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về gửi tài liệu tuyên truyền và thực hiện Quyết định số 1262-QĐ/ĐUK về quy trình kiểm tra giám sát chuyên đề, giải quyết tố cáo đảng viên và thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm của chi bộ

De cuong THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XIII CỦA ĐẢNG QĐ 69.QĐ.UBKTDUK về bộ mẫu văn bản thực hiện KTGS QĐ 1262_quy trinh KTGS chi bộ Tài liệu về kỷ niệm 100 năm ngày sinh ĐT Đoàn Khuê VB số 392 của ĐUV

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]