Thông báo tổ chức đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Văn Quang

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Lê Văn Quang.

Tên luận án: “Nghiên cứu bổ sung đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật gây trồng Vù hương (Cinnamomum balansae H.Lecomte) tại một số tỉnh phía Bắc”.

Ngành đào tạo: Lâm sinh.

Mã ngành: 9 62 02 05.

Nghiên cứu sinh:  Lê Văn Quang.

Thời gian:   8 h30’, Thứ hai, ngày 20 tháng 11 năm 2023.

Địa điểm: Phòng Hội thảo – Tầng 2 – Nhà 7 tầng- Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 46 Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]