Thông báo tổ chức đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Hoàng Tiệp.

Tên luận án: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp thúc đẩy quản lý rừng trồng bền vững quy mô hộ gia đình tại tỉnh Quảng Trị”.

Ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên rừng.

Mã ngành:   9 62 02 11.

Nghiên cứu sinh:  Nguyễn Hoàng Tiệp

Thời gian: 8 h30’, Thứ hai, ngày 22 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Phòng Hội thảo – Tầng 2 – Nhà 7 tầng- Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 46 Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]