Thông báo việc xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

Căn cứ kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023;

Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 như sau:

I. Nhu cầu bổ nhiệm

 

STT

Lĩnh vực

 

Ngành

Số lượng
Giáo sư Phó giáo sư
1 Quản lý tài nguyên rừng

Lâm nghiệp

01 02
2 Lâm sinh

Lâm nghiệp

01

3

Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp

Lâm nghiệp

01

01
4 Điều tra và Quy hoạch Rừng Lâm nghiệp 01

01

5 Kỹ thuật chế biến Lâm sản Kỹ thuật 01

01

  Tổng   04

06

II. Điều kiện xét bổ nhiệm

– Ứng viên đã được công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

– Ứng viên có nguyện vọng được bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

 III. Hồ sơ xét bổ nhiệm

  1. Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.
  2. Bản sao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh Giáo sư.
  3. Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.
  4. Xác nhận/minh chứng quá trình công tác/giảng dạy của ứng viên (đối với trường hợp ứng viên ngoài Viện).

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023 kể từ ngày 21/11/2023 đến ngày 30/11/2023 tại Ban Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế – Phòng 302 – Văn phòng Viện, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, số 46 Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Ban Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế (TS Nông Phương Nhung – Phó trưởng ban, số điện thoại: 0983 124 656).

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo, kính đề nghị các ứng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, nộp hồ sơ đăng ký để Viện thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo quy định./.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]