Thông báo Tổ chức Đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Trần Đức Vượng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Đức Vượng.

Tên luận án: Nghiên cứu đặc điểm biến dị, khả năng di truyền về sinh trưởng và đánh giá mức độ đa dạng di truyền của một số nguồn giống Thông caribê (Pinus caribaea Morelet).”.

Ngành đào tạo: Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp.

Mã ngành: 9 62 02 07.

Nghiên cứu sinh:  Trần Đức Vượng.

Thời gian:   8 h30’, Thứ ba, ngày 21 tháng 11 năm 2023.

Địa điểm: Phòng Hội thảo – Tầng 2 – Nhà 7 tầng- Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 46 Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]