Nghiên cứu sinh Trần Thị Thuý Hằng bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Ngày 24/01/2024, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Trần Thị Thuý Hằng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, Ngành đào tạo: Lâm sinh, Mã ngành: 9 62 02 05 với tên Luận án: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học để gây trồng và phát triển cây Mật nhân (Eurycoma longifolia Jack) tại vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Người hướng dẫn Khoa học:  GS. TS Võ Đại Hải; TS Kiều Tuấn Đạt.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do PGS. TS. Phí Hồng Hải làm Chủ tịch Hội đồng.

 

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:

  • Luận án đã đạt được một kết quả chính sau đây:

(1) Đã xác định được các đặc điểm sinh học (phân bố, đặc điểm vật hậu, đặc điểm cấu trúc lâm phần) của cây Mật nhân tại khu vực nghiên cứu.

(2) Đã xác định được đặc điểm đa dạng di truyền và giá trị nguồn gen cây Mật nhân.

(3) Đã xác định được kỹ thuật nhân giống (đặc điểm sinh lý hạt giống, nhân giống hữu tính và vô tính).

(4) Đã bước đầu xác định được các biện pháp kỹ thuật trồng (phương thức trồng, mật độ trồng và kỹ thuật chăm sóc), kỹ thuật thu hái, sơ chế và bảo quản Mật nhân (thời vụ thu hoạch, nhiệt độ chiết xuất, thời gian bảo quản).

  • Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, đề tài luận án có các đóng góp mới như sau:

(1) Đã xác định được một số đặc điểm sinh học (đặc điểm phân bố, sinh thái, vật hậu và đa dạng di truyền) cây Mật nhân tại vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

(2) Đã xác định được một số biện pháp kỹ thuật nhân giống và bước đầu xác định được kỹ thuật trồng cây Mật nhân tại vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án

Về khoa học:

+ Bổ sung đặc điểm sinh học và đa dạng di truyền của cây Mật nhân làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất các biện pháp kỹ thuật gây trồng và phát triển bền vững Mật nhân tại vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Về thực tiễn:

+ Đề xuất được một số biện pháp kỹ thuật nhân giống và bước đầu đề xuất được kỹ thuật trồng, thu hoạch, sơ chế bảo quản Mật nhân tại vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp học vị tiến sĩ Lâm nghiệp cho NCS Trần Thị Thuý Hằng  với sự nhất trí 100%.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ

 

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]