Nghiên cứu sinh Hà Tiến Mạnh bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Ngày 15/01/2024, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu sinh (NCS) Hà Tiến Mạnh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện, Ngành đào tạo: Kỹ thuật Chế biến Lâm sản, Mã ngành: 9 54 90 01 với tên Luận án: Ảnh hưởng của chênh lệch độ ẩm trong gỗ xẻ Keo tai tượng (Acacia mangium Willd.) đến khuyết tật khi sấy, ứng dụng cho lò sấy năng lượng mặt trời. Người hướng dẫn Khoa học:  GS. TS Phạm Văn Chương; TS Bùi Duy Ngọc.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện có mặt đầy đủ với 07 thành viên do PGS. TS. Vũ Huy Đại làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:

  • Luận án đã đạt được một kết quả chính sau đây:

1) Đã xác định được đặc điểm về cấu tạo gỗ, khối lượng riêng cơ bản, độ rỗng, độ co rút, điểm bão hòa thớ gỗ (FSP) của gỗ Keo tai tượng.

2) Đã xác định được các thông số trong quá trình sấy và sự ảnh hưởng đến khuyết tật sau sấy của gỗ Keo tai tượng.

3) Mô phỏng quá trình vận chuyển ẩm khi sấy gỗ KTT bằng mô hình toán học.

4) Đề xuất được quy trình sấy hợp lý cho gỗ Keo tai tượng bằng lò sấy năng lượng mặt trời.

  • Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, đề tài luận án có các đóng góp mới như sau:

(i) Xác định được các đặc tính chuyển khối, mức chênh lệch độ ẩm trong gỗ suốt quá trình sấy của gỗ Keo tai tượng.

(ii) Mô hình toán học mô phỏng quá trình giảm ẩm, chênh lệch ẩm, diễn biến ẩm trong gỗ khi sấy quy chuẩn gỗ KTT.

(iii) Đã xác định được mức chênh lệch độ ẩm ở các thời điểm sấy khác nhau và sự ảnh hưởng đến khuyết tật là hướng nghiên cứu mới và cơ bản về sấy gỗ.

  • Luận án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

– Về khoa học: Luận án đã có đóng góp tìm hiểu bản chất quá trình vận chuyển ẩm và mức chânh lệch độ ẩm ảnh hưởng đến khuyết tật suốt quá trình sấy gỗ KTT.

– Về thực tiễn: Sự ảnh hưởng của mức chênh lệch độ ẩm đến khuyết tật là cơ sở để tác giả lựa chọn các chế độ sấy cho gỗ KTT trong lò sấy quy chuẩn và bước đầu đưa ra quá trình sấy ứng dụng cho lò sấy sử dụng NLMT.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cấp học vị tiến sĩ Kỹ thuật cho NCS Hà Tiến Mạnh  với sự nhất trí 100%.

Một số hình ảnh của buổi đánh giá Luận án

GS. TS Võ Đại Hải – Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tặng hoa và trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo cho NCS Hà Tiến Mạnh

Nghiên cứu sinh chụp ảnh kỷ niệm cùng Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Nghiên cứu sinh tặng hoa tập thể hướng dẫn khoa học

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]