Kỷ yếu “Hội nghị Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo lĩnh vực Lâm nghiệp” 2023

BAN BIÊN SOẠN Chủ biên: GS.TS. Võ Đại Hải PGS.TS. Phí Hồng Hải Tham gia biên soạn: TS. Đoàn Văn Thu PGS.TS. Hoàng Văn Thắng TS. Nguyễn Tiến Linh MỤC LỤC 1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, KHUYẾN NÔNG, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2020 - 2023 Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC LÂM SINH GIAI ĐOẠN 2020 - 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHO GIAI ĐOẠN 2023 - 2030 Trần Lâm … [Read more...]

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Lâm nghiệp: Thành tựu và định hướng phát triển”

LỜI GIỚI THIỆU Lâm nghiệp là một ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù liên kết theo chuỗi giá trị từ trồng rừng, quản lý, bảo vệ, khai thác, chế biến và thương mại lâm sản. Trong 75 năm hình thành và phát triển, ngành Lâm nghiệp Việt Nam đã giành được những thành tựu to lớn trong việc nâng cao tỷ lệ che phủ của rừng, chất lượng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện hoạt động chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân miền núi. Đảng và … [Read more...]

Cơ hội và thách thức đối với quản lý rừng ngập mặn tại Việt Nam: Bài học từ các tỉnh Thanh Hoá, Thái Bình và Quảng Ninh

Ở Việt Nam, rừng ngập mặn đã và đang bị đe dọa bởi áp lực phát triển kinh tế và biến đổi khí hậu. Báo cáo này nhằm phân tích các cơ hội và thách thức đối với quản lý rừng và bảo vệ rừng ngập mặn ở Việt Nam. Nghiên cứu cho thấy người dân địa phương đánh giá cao vai trò của rừng ngập mặn trong cung cấp nguồn sinh kế và thu nhập, tạo cảnh quan hấp dẫn, các dịch vụ môi trường rừng và giảm nhẹ tác động của thiên tai liên quan đến biến đổi khí hậu. Nhiều cộng đồng sẵn sàng đóng góp từ 2-20 USD mỗi … [Read more...]

Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gỗ rừng trồng

Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gỗ rừng trồng … [Read more...]

Át lát cấu tạo, tính chất gỗ và tre Việt Nam Tập 2

Tiếp theo cuốn tập 1, cuốn Át lát tập 2 này đưa ra những kết quả nghiên cứu về 45 loài cây gỗ và tre- chủ yếu là những loài cây được chọn để trồng rừng. Mỗi loài gỗ và tre có những thông tin về đặc điểm cấu tạo thô đại, hiển vi, tính chất vật lý, cơ học, hướng sử dụng gỗ, đặc điểm hình thái và sinh học. Mỗi loài có 4 ảnh minh họa kèm theo phần mô tả. … [Read more...]

Átlát cây rừng Việt Nam – Tập 7

Tác giả: Nguyễn Hoàng Nghĩa. Cuốn sách này tiếp tục cung cấp thông tin cơ bản và bộ ảnh màu về 100 loài cây thuốc cảu 47 họ thực vật Việt Nam, tổng cộng cả 7 tập cho biết về 800 loài của 138 họ thực vật. Bên cạnh các loài cây thuốc có giá trị đặc biệt (Sâm ngọc linh, Sâm lai chấu, Sâm vũ diệp,...) cuốn sách cũng cung cấp thông tin về một số loài cây thuốc quý ( Đan sâm, Đẳng sâm, Đỗ trọng, Đương quy,...) … [Read more...]

Sách chuyên khảo Phục hồi quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn với phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

Cuốn sách này tập hợp các kết quả nghiên cứu làm tài liệu chuyên khảo cho các nhà hoạch định chính sách, các chủ rừng, các trường đại học các cơ quan nghiên cứu khoa học trong công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu. Sách giới thiệu về rừng Tây Nguyên, các cộng đồng Tây nguyên và vai trò của họ trong quản lý rừng, cơ sở để phục hồi và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn, giải pháp tổng hợp phục hồi và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn ở Tây nguyên         … [Read more...]

Đặc điểm lâm học các hệ sinh thái rừng chủ yếu ở Việt Nam

Cuốn sách này Tập hợp các kết quả nghiên cứu của đề tài:"Nghiên cứu đặc điểm lâm học của một số hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam". Cuốn sách nghiên cứu về các hệ thái rừng lá rộng thường xanh, hệ sinh thái rừng Khộp, hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ rừng thái rừng ngập phèn và hệ thống kỹ thuật lâm sinh cho rừng tự nhiên.     … [Read more...]

The distribution of powers and responsibilities affecting forests, land use, and REDD+ across levels and sectors in Vietnam

Introduction   This report was commissioned under CIFOR’s Global Comparative Study on REDD+, as part of a research module on multilevel governance and carbon management at the landscape scale. Its purpose is to describe the distribution of powers and responsibilities related to land use, forests, and ecosystem services and, by extension, to REDD+ among the different levels and sectors of the Vietnamese government. To that end it reviews laws dealing explicitly with different sectors … [Read more...]

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TÍCH HỢP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀO CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH VÀ QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH TRỒNG TRỌT

Hướng dẫn kỹ thuật tích hợp biến đổi khí hậu vào chiến lược, chính sách và qui hoạch phát triển ngành trồng trọt/Đinh Vũ Thanh, Phạm Thị Vượng, Nguyễn Văn Viết.-H: Nông nghiệp,2014.-112tr; 15x21cm. Thư mục: tr.87-88.-Phụ lục:tr.89-111 ISBN 9876046013211 Từ khoá: Trồng trọt; Kỹ thuật tích hợp: Biến đổi khí hậu Tóm tắt: Cuốn sách khái quát về tích hợp biến đổi khí hậu vào chiến lược, chính sách và qui hoạch phát triển ngành trồng trọt; các thông tin khí hậu và biến đổi khí hậu sử dụng … [Read more...]

[logo-slider]