Átlát cây rừng Việt Nam – Tập 7

Sach atlat tap7

Tác giả: Nguyễn Hoàng Nghĩa.

Cuốn sách này tiếp tục cung cấp thông tin cơ bản và bộ ảnh màu về 100 loài cây thuốc cảu 47 họ thực vật Việt Nam, tổng cộng cả 7 tập cho biết về 800 loài của 138 họ thực vật. Bên cạnh các loài cây thuốc có giá trị đặc biệt (Sâm ngọc linh, Sâm lai chấu, Sâm vũ diệp,…) cuốn sách cũng cung cấp thông tin về một số loài cây thuốc quý ( Đan sâm, Đẳng sâm, Đỗ trọng, Đương quy,…)

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]