KỸ THUẬT GÂY TRỒNG MỘT SỐ LOÀI CÂY THÂN GỖ

Kỹ thuật gây trồng một số loài cây thân gỗ: Cây thân gỗ thuộc bộ Đậu/Trần Minh Đức, Lê Thị Diên, Võ Thị Minh Phương….-H: Nông nghiệp, 2014.-112tr.;15x21cm

Thư mục: tr. 109-112

ISBN:9786046011453

Từ khoá: Kỹ thuật gây trồng; Cây thân gỗ; Cây bộ Đậu; Kỹ thuật gieo ươm; Bồ kết; Muồng đen; Cẩm lai Bà Rịa; Giáng hương quả to; Gõ đỏ; Gõ nước; Gụ lau; Gụ mật; Lim xanh; Lim xẹt cánh; Me; Muồng anh đào; Muồng hoàng yến; Muồng ràng ràng; Ràng ràng mít; Sưa; Trắc.

Tóm tắt: Cuốn sách được thực hiện dựa trên các nghiên cứu của tập thể tác giả và kết hợp với sự kế thừa các kết quả nghiên cứu  của các tác giả khác nhằm cung cấp những thông tin về đặc điểm nhận biết, kỹ thuật gieo ươm và gây trồng một số loài cây gỗ bộ Đậu phổ biến có khả năng phát triển, cải tạo môi trường tốt.

KHXG: VN.5793/15

KT TRONG CAY THAN GO

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]