GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ GIỐNG QUỐC GIA VÀ GIỐNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT

 Giới thiệu một số giống cây trồng lâm nghiệp được công nhận là giống quốc gia và giống tiến bộ kỹ thuật/GS.TS. Võ Đại Hải, TS. Đoàn Ngọc Giao.-H.,2013.-176tr; 16 x 24 cm.

ISBN: 978-604-9800-12-2

Ngôn ngữ: TIếng Việt

Tóm tắt: Cuốn sách hệ thống hoá những ấn phẩm giới thiệu về giống cây trồng trong lâm nghiệp trong những năm gần đây nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác trồng rừng và tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

Từ khoá: Giống cây trồng lâm nghiệp; Giống Quốc gia; Giống tiến bộ kỹ thuật; giống Keo; giống Bạch đàn; giống Tràm; giống Phi lao; giống Thông Caribe; giống Dẻ ăn quả; giống mắc ca.

Ký hiệu kho: VN.5800/15

giong moi

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]