Sinh khối và trữ lượng các bon của rừng tự nhiên ở Tây Nguyên

Tác giả: Đặng Thịnh Triều, Vũ Tấn Phương, Phùng Văn Khoa.

Nhà xuất bản Nông nghiệp 2012

Nội dung: Cuốn sách “Sinh khối và trữ lượng các bon của rừng tự nhiên ở Tây Nguyên” được biên soạn trên cơ sở tập hợp các kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ “Nghiên cứu khả năng hấp thụ các bon của rừng lá rộng thường xanh bán thường xanh và rụng lá ở Tây Nguyên”

Sach TrieuPhuong

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]