Át lát cấu tạo, tính chất gỗ và tre Việt Nam Tập 2

Tác giả: Nguyễn Tử Kim

Tác giả: Nguyễn Tử Kim

Tiếp theo cuốn tập 1, cuốn Át lát tập 2 này đưa ra những kết quả nghiên cứu về 45 loài cây gỗ và tre- chủ yếu là những loài cây được chọn để trồng rừng. Mỗi loài gỗ và tre có những thông tin về đặc điểm cấu tạo thô đại, hiển vi, tính chất vật lý, cơ học, hướng sử dụng gỗ, đặc điểm hình thái và sinh học. Mỗi loài có 4 ảnh minh họa kèm theo phần mô tả.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]