Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Lại Thanh Hải

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Lại Thanh Hải với tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học để trồng rừng Xoan nhừ (Choerospondias Axillaris (Roxb.) Burtt. Et Hill) cung cấp gỗ lớn tại Sơn La và Lào Cai

Chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05.

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Văn Con

Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30′, thứ hai, ngày 9 tháng 1 năm 2017 tại tầng 3, phòng 306 – khu văn phòng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm đến dự!

Ban ĐT,HTQT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]