Thông tin luận án của NCS Phan Thanh Lâm

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam xin giới thiệu luận án của NCS Phan Thanh Lâm về đề tài: Nghiên cứu tính đa dạng thực vật và cấu trúc rừng tại rừng Quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh; chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05.

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:

1)     Hệ thực vật:

Hệ thực vật Rừng Quốc gia Yên Tử khá đa dạng và phong phú với 174 họ, 588 chi và 987 loài của 5 ngành thực vật.

Bổ sung 02 loài mới cho hệ thực vật Việt Nam và Việt quất yên tử (Vaccinium craspedotum Sleumer) thuộc họ Đỗ Quyên (Ericaceae) và Giảo cổ lam lông (Gynostemma pubescens (Gagnep.) C.Y. Wu) thuộc họ Bầu bí (Curcubitaceae);  Bổ sung 03 họ mới: Ochobanchaceae – Họ Lệ dương, Sabiaceae- Họ Thanh phong, Schisandraceae – Họ ngũ vị, 24 chi và 98 loài mới cho hệ thực vật rừng quốc gia Yên Tử.

Dạng sống của hệ thực vật được chia thành 5 nhóm, trong đó nhóm cây chồi trên chiếm tỷ lệ cao nhất với 84,09%) và thấp nhất là nhóm cây chồi một năm chiếm 1,62%.

Hệ thực vật rừng Quốc gia Yên Tử có giá trị có giá trị sử dụng cao với 931 loài đã xác định được giá trị với 1417 lượt công dụng.

Hệ thực vật ở rừng Quốc gia Yên Tử có giá trị bảo tồn cao với tổng số 68 loài thuộc 37 họ thực vật quý hiếm có tên trong Danh lục đỏ IUCN (2015), Sách đỏ Việt Nam (2007), Nghị định 32CP (2006) và CITES (2013).

2) Thảm thực vật: Thảm thực vật ở Rừng Quốc gia Yên Tử gồm 2 kiểu rừng chính với các đơn vị phân loại nhỏ hơn. (1) Thảm thực vật ở vành đai nhiệt đới có kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới ở độ cao dưới 700m bao gồm 4 kiểu phụ là Kiểu phụ rừng thứ sinh phục hồi sau khai thác kiệt, Kiểu phụ rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới đã qua tác động, Kiểu phụ trảng cỏ, cây bụi, cây gỗ rải rác thứ sinh, Kiểu phụ rừng trồng thứ sinh nhân tác. (2) Thảm thực vật ở vành đai á nhiệt đới có kiểu rừng kín lá rộng thường xanh mưa á nhiệt đới núi thấp: phân bố ở độ cao trên 700 m.

3). Chỉ số đa dạng sinh học và sự biến đổi thực vật theo đai cao:

Thảm thực vật rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới ít bị tác động (IIIA3) có chỉ số đa dạng cao hơn các trạng thái thảm thực vật rừng khác tại rừng quốc gia Yên Tử.Thành phần loài thực vật có sự khác nhau giữa hai đai cao dưới 700m và trên 700m. Số lượng loài và chỉ số đa dạng sinh học ở đai dưới 700m đều cao hơn đai cao trên 700m.

Chi tiết luận án và tóm tắt luận án xem tại đây: LUAN AN TSvà TOM TAT LUAN AN

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]