Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Minh Chí

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Minh Chí với tên đề tài luận án: Nghiên cứu cơ sở khoa học chọn giống Keo lá tràm sinh trưởng nhanh và kháng bệnh chết héo do nấm Ceratocystis sp. tại miền Trung và Đông Nam Bộ

Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng; mã số: 62 62 02 11.

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phạm Quang Thu

Thời gian và địa điểm: vào lúc 8h30′, thứ ba, ngày 20 tháng 12 năm 2016 tại tầng 3, phòng 306 – khu văn phòng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm đến dự!

Ban ĐT,HTQT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]